Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
280/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Nam Tân UBND xã Nam Tân Tải file Tải về
1320/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
1194/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
98/QĐ-UBND 08/04/2022 Về việc phân công công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận "Một cửa" UBND xã Nam Tân UBND xã Nam Tân Tải file Tải về
15/VHTT 30/03/2022 V/v công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch Phòng VHTT- TT huyện Nam Sách Tải file Tải về
677/QĐ-UBND 21/03/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
538/QĐ-UBND 24/02/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
363/HD-SYT 22/02/2022 Hướng dẫn cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần Sở Y tế tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
66/UBND- VP 24/01/2022 V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Nam Sách Tải file Tải về
08/QĐ-UBND 17/01/2022 Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận "Một cửa" UBND xã Nam Tân UBND xã Nam Tân Tải file Tải về
152/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
148/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
117/QĐ-UBND 12/01/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;
04/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc phân công công chức thường trự tiếp công dân tại Bộ phận "Một cửa" UBND xã Nam Tân Tải file Tải về
1324/UBND-VP 30/12/2021 V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện UBND huyện Nam Sách Tải file Tải về
5612/QĐ-UBND 13/12/2021 Công nhận danh hiệu Làng văn hoá năm 2021 UBND huyện Nam Sách Tải file Tải về
1271/UBND- VP 13/12/2021 V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới UBND huyện Tải file Tải về
3373/QĐ-UBND 18/11/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
3625/VP-UBND 01/10/2021 V/v tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
95/KT&HT 24/09/2021 V/v hướng dẫn và hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay Phòng Kinh tế&Hạ tầng huện Nam Sách Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 760
Trước & đúng hạn: 760
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 03:18:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 49,846