LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã, tuần từ 02/5 - 08/5
06/05/2022 08:49:50

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo UBND xã

Nội dung công việc

Thứ Hai

(02/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Nghỉ bù lễ 1/5

- Chiều: Nghỉ bù lễ 1/5

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Nghỉ bù lễ 1/5

- Chiều: Nghỉ bù lễ 1/5

Thứ Ba

(03/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Nghỉ bù lễ 1/5

- Chiều: Nghỉ bù lễ 1/5

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Nghỉ bù lễ 1/5

- Chiều: Nghỉ bù lễ 1/5

Thứ Tư

(04/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

(05/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Họp BCĐ phân loại rác

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Họp BCĐ phân loại rác

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

(06/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp UBND huyện

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

(07/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Chủ nhật

(08/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1138
Trước & đúng hạn: 1138
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 16:41:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 52,524