CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/9/2022 đến ngày 15/9/2022
20/09/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/09/2022 10:19:37 - Hạn xử lý: 22/09/2022 10:19:37 - Ngày hẹn trả: 22/09/2022 10:19:37 - Ngày có KQ: 15/09/2022 16:20:11 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 16:28:26 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/09/2022 10:16:51 - Hạn xử lý: 22/09/2022 10:16:51 - Ngày hẹn trả: 22/09/2022 10:16:51 - Ngày có KQ: 15/09/2022 16:22:34 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 16:28:27 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/09/2022 10:13:56 - Hạn xử lý: 22/09/2022 10:13:56 - Ngày hẹn trả: 22/09/2022 10:13:56 - Ngày có KQ: 15/09/2022 16:24:39 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 16:28:29 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/09/2022 10:11:15 - Hạn xử lý: 22/09/2022 10:11:15 - Ngày hẹn trả: 22/09/2022 10:11:15 - Ngày có KQ: 15/09/2022 16:24:04 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 16:28:31 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/09/2022 07:43:48 - Hạn xử lý: 22/09/2022 07:43:48 - Ngày hẹn trả: 22/09/2022 07:43:48 - Ngày có KQ: 15/09/2022 16:23:11 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 16:28:32 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/09/2022 07:36:37 - Hạn xử lý: 22/09/2022 07:36:37 - Ngày hẹn trả: 22/09/2022 07:36:37 - Ngày có KQ: 15/09/2022 16:21:05 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 16:28:34 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/09/2022 16:56:12 - Hạn xử lý: 15/09/2022 16:56:12 - Ngày hẹn trả: 15/09/2022 16:56:12 - Ngày có KQ: 15/09/2022 06:51:47 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 13:45:25 TRẦN THỊ HÀOThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/09/2022 15:42:59 - Hạn xử lý: 15/09/2022 15:42:59 - Ngày hẹn trả: 15/09/2022 15:42:59 - Ngày có KQ: 14/09/2022 16:29:06 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 13:45:27 NGUYỄN THỊ MINH DUNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/09/2022 15:41:46 - Hạn xử lý: 15/09/2022 15:41:46 - Ngày hẹn trả: 15/09/2022 15:41:46 - Ngày có KQ: 14/09/2022 16:30:14 - Ngày trả KQ: 15/09/2022 13:45:29 NGUYỄN VĂN QUYỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 1.005461.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai tử 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 16:03:25 - Hạn xử lý: 20/09/2022 16:03:25 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 16:03:25 - Ngày có KQ: 13/09/2022 16:20:26 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:23:24 NGUYỄN VĂN CHỨCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 1.005461.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai tử 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 16:02:26 - Hạn xử lý: 20/09/2022 16:02:26 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 16:02:26 - Ngày có KQ: 13/09/2022 16:19:51 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:23:25 NGUYỄN VĂN CHỨCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 15:33:55 - Hạn xử lý: 14/09/2022 15:33:55 - Ngày hẹn trả: 14/09/2022 15:33:55 - Ngày có KQ: 13/09/2022 15:47:14 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:01:20 VŨ XUÂN HIỂUTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 14:54:07 - Hạn xử lý: 14/09/2022 14:54:07 - Ngày hẹn trả: 14/09/2022 14:54:07 - Ngày có KQ: 13/09/2022 15:47:58 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:01:21 NGUYỄN THỊ YẾNthôn Ngô Đồng, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 14:33:00 - Hạn xử lý: 14/09/2022 14:33:00 - Ngày hẹn trả: 14/09/2022 14:33:00 - Ngày có KQ: 13/09/2022 15:48:31 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:01:23 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 10:04:13 - Hạn xử lý: 20/09/2022 10:04:13 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 10:04:13 - Ngày có KQ: 13/09/2022 16:20:51 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:23:27 BÙI VĂN DŨNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 09:59:21 - Hạn xử lý: 14/09/2022 09:59:21 - Ngày hẹn trả: 14/09/2022 09:59:21 - Ngày có KQ: 13/09/2022 14:01:52 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:01:24 MẠC VĂN MINHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 09:58:18 - Hạn xử lý: 14/09/2022 09:58:18 - Ngày hẹn trả: 14/09/2022 09:58:18 - Ngày có KQ: 13/09/2022 14:01:18 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:01:26 BÙI  MINH TOẢNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 09:57:00 - Hạn xử lý: 14/09/2022 09:57:00 - Ngày hẹn trả: 14/09/2022 09:57:00 - Ngày có KQ: 13/09/2022 14:00:24 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:01:27 VŨ HOÀNG SƠNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/09/2022 09:55:41 - Hạn xử lý: 14/09/2022 09:55:41 - Ngày hẹn trả: 14/09/2022 09:55:41 - Ngày có KQ: 13/09/2022 13:57:57 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 16:01:29 NGUYỄN VĂN MỸThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/09/2022 17:18:46 - Hạn xử lý: 15/09/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 15/09/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 12/09/2022 17:20:36 - Ngày trả KQ: 13/09/2022 08:40:39 NGUYỄN THỊ HỒNG VỨCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/09/2022 16:44:42 - Hạn xử lý: 19/09/2022 16:44:42 - Ngày hẹn trả: 19/09/2022 16:44:42 - Ngày có KQ: 12/09/2022 17:17:03 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 17:19:07 NGUYỄN LÝ TƯỞNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/09/2022 16:41:09 - Hạn xử lý: 19/09/2022 16:41:09 - Ngày hẹn trả: 19/09/2022 16:41:09 - Ngày có KQ: 12/09/2022 17:17:51 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 17:19:09 NGUYỄN LÝ TƯỞNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/09/2022 15:20:58 - Hạn xử lý: 13/09/2022 15:20:58 - Ngày hẹn trả: 13/09/2022 15:20:58 - Ngày có KQ: 12/09/2022 15:24:02 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 16:43:59 TRẦN THỊ HOÀIThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/09/2022 15:18:29 - Hạn xử lý: 13/09/2022 15:18:29 - Ngày hẹn trả: 13/09/2022 15:18:29 - Ngày có KQ: 12/09/2022 15:20:13 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 16:44:00 MẠC VĂN XUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/09/2022 15:17:12 - Hạn xử lý: 13/09/2022 15:17:12 - Ngày hẹn trả: 13/09/2022 15:17:12 - Ngày có KQ: 12/09/2022 15:23:10 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 16:44:02 MẠC XUÂN THẮNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/09/2022 15:15:50 - Hạn xử lý: 13/09/2022 15:15:50 - Ngày hẹn trả: 13/09/2022 15:15:50 - Ngày có KQ: 12/09/2022 15:24:28 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 16:44:04 MẠC VĂN LĨNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/09/2022 16:08:16 - Hạn xử lý: 12/09/2022 16:08:16 - Ngày hẹn trả: 12/09/2022 16:08:16 - Ngày có KQ: 09/09/2022 16:10:09 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 06:52:39 BÙI TRUNG HIẾUThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/09/2022 07:48:00 - Hạn xử lý: 12/09/2022 07:48:00 - Ngày hẹn trả: 12/09/2022 07:48:00 - Ngày có KQ: 09/09/2022 09:03:14 - Ngày trả KQ: 09/09/2022 09:05:26 NGUYỄN VĂN TẠOThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/09/2022 15:15:08 - Hạn xử lý: 09/09/2022 15:15:08 - Ngày hẹn trả: 09/09/2022 15:15:08 - Ngày có KQ: 08/09/2022 17:02:23 - Ngày trả KQ: 09/09/2022 09:05:31 TRẦN VĂN QUYẾTThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/09/2022 15:01:55 - Hạn xử lý: 13/09/2022 15:01:55 - Ngày hẹn trả: 13/09/2022 15:01:55 - Ngày có KQ: 08/09/2022 15:18:56 - Ngày trả KQ: 08/09/2022 15:26:21 NGUYỄN VĂN THIỆNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/09/2022 15:01:17 - Hạn xử lý: 09/09/2022 15:01:17 - Ngày hẹn trả: 09/09/2022 15:01:17 - Ngày có KQ: 08/09/2022 15:19:46 - Ngày trả KQ: 08/09/2022 15:26:23 NGUYỄN VĂN THIỆNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/09/2022 10:24:54 - Hạn xử lý: 15/09/2022 10:24:54 - Ngày hẹn trả: 15/09/2022 10:24:54 - Ngày có KQ: 08/09/2022 14:53:18 - Ngày trả KQ: 08/09/2022 15:26:24 NGUYỄN VĂN THIỆNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/09/2022 09:08:29 - Hạn xử lý: 09/09/2022 09:08:29 - Ngày hẹn trả: 09/09/2022 09:08:29 - Ngày có KQ: 08/09/2022 09:23:40 - Ngày trả KQ: 08/09/2022 10:06:37 BÙI QUANG HÙNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/09/2022 16:32:47 - Hạn xử lý: 08/09/2022 16:32:47 - Ngày hẹn trả: 08/09/2022 16:32:47 - Ngày có KQ: 07/09/2022 17:14:18 - Ngày trả KQ: 08/09/2022 09:09:27 DƯƠNG THỊ THƠMThôn Lê Hà, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/09/2022 16:33:32 - Hạn xử lý: 08/09/2022 16:33:32 - Ngày hẹn trả: 08/09/2022 16:33:32 - Ngày có KQ: 07/09/2022 17:13:25 - Ngày trả KQ: 08/09/2022 09:09:29 TRẦN VĂN TUYỀNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/09/2022 09:14:30 - Hạn xử lý: 08/09/2022 09:14:30 - Ngày hẹn trả: 08/09/2022 09:14:30 - Ngày có KQ: 07/09/2022 16:04:35 - Ngày trả KQ: 07/09/2022 16:32:05 NGUYỄN VĂN TUẤNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/09/2022 16:33:24 - Hạn xử lý: 13/09/2022 16:33:24 - Ngày hẹn trả: 13/09/2022 16:33:24 - Ngày có KQ: 06/09/2022 16:52:58 - Ngày trả KQ: 06/09/2022 16:53:18 NGUYỄN THÀNH CHUNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/09/2022 16:30:00 - Hạn xử lý: 07/09/2022 16:30:00 - Ngày hẹn trả: 07/09/2022 16:30:00 - Ngày có KQ: 06/09/2022 16:52:09 - Ngày trả KQ: 06/09/2022 16:52:59 NGUYỄN THỊ BẢO CHIThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/09/2022 15:00:31 - Hạn xử lý: 13/09/2022 15:00:31 - Ngày hẹn trả: 13/09/2022 15:00:31 - Ngày có KQ: 06/09/2022 15:24:35 - Ngày trả KQ: 06/09/2022 16:29:58 MẠC XUÂN THẮNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/09/2022 14:56:21 - Hạn xử lý: 07/09/2022 14:56:21 - Ngày hẹn trả: 07/09/2022 14:56:21 - Ngày có KQ: 06/09/2022 15:23:26 - Ngày trả KQ: 06/09/2022 16:29:59 ĐOÀN VĂN VIỆTThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/09/2022 08:53:40 - Hạn xử lý: 07/09/2022 08:53:40 - Ngày hẹn trả: 07/09/2022 08:53:40 - Ngày có KQ: 06/09/2022 09:24:30 - Ngày trả KQ: 06/09/2022 10:28:31 NGÔ THỊ THÙY DUNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/09/2022 07:25:08 - Hạn xử lý: 13/09/2022 07:25:08 - Ngày hẹn trả: 13/09/2022 07:25:08 - Ngày có KQ: 06/09/2022 08:24:49 - Ngày trả KQ: 06/09/2022 10:28:34 NGUYỄN VĂN TẠOThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/09/2022 15:00:37 - Hạn xử lý: 12/09/2022 15:00:37 - Ngày hẹn trả: 12/09/2022 15:00:37 - Ngày có KQ: 06/09/2022 07:21:14 - Ngày trả KQ: 06/09/2022 07:21:41 ĐOÀN VĂN VIỆTThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/09/2022 09:48:35 - Hạn xử lý: 06/09/2022 09:48:35 - Ngày hẹn trả: 06/09/2022 09:48:35 - Ngày có KQ: 05/09/2022 10:04:30 - Ngày trả KQ: 05/09/2022 14:19:14 NGUYỄN THỊ THU HOÀNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/09/2022 09:25:55 - Hạn xử lý: 06/09/2022 09:25:55 - Ngày hẹn trả: 06/09/2022 09:25:55 - Ngày có KQ: 05/09/2022 09:30:04 - Ngày trả KQ: 05/09/2022 14:19:16 BÙI THỊ TRANGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1138
Trước & đúng hạn: 1138
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 17:16:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 52,524