CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai thực hiện dự toán NSX 6 tháng đầu năm 2022
21/07/2022 01:54:27

Ngày 04/7/2022 UBND xã Nam Tân đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSX 6 tháng đầu năm 2022.
Chi tiết xem tại đây: CKNS xa.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1150
Trước & đúng hạn: 1150
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 16:37:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 20
Tất cả: 52,609