CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 16/6/2022 đến ngày 30/6/2022
13/07/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/06/2022 08:41:47 - Hạn xử lý: 01/07/2022 08:41:47 - Ngày hẹn trả: 01/07/2022 08:41:47 - Ngày có KQ: 30/06/2022 15:15:24 - Ngày trả KQ: 01/07/2022 15:19:07 VŨ VĂN CƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/06/2022 08:32:19 - Hạn xử lý: 01/07/2022 08:32:19 - Ngày hẹn trả: 01/07/2022 08:32:19 - Ngày có KQ: 30/06/2022 15:15:24 - Ngày trả KQ: 01/07/2022 15:19:09 LÃ THỊ NGỌC ÁNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/06/2022 08:12:05 - Hạn xử lý: 01/07/2022 08:12:05 - Ngày hẹn trả: 01/07/2022 08:12:05 - Ngày có KQ: 30/06/2022 15:15:24 - Ngày trả KQ: 01/07/2022 15:19:10 NGUYỄN VĂN HIỆNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/06/2022 16:48:26 - Hạn xử lý: 04/07/2022 16:48:26 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 16:48:26 - Ngày có KQ: 29/06/2022 18:58:52 - Ngày trả KQ: 30/06/2022 13:55:50 NGUYỄN THỊ NHUNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/06/2022 16:33:24 - Hạn xử lý: 04/07/2022 16:33:24 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 16:33:24 - Ngày có KQ: 29/06/2022 18:58:52 - Ngày trả KQ: 30/06/2022 13:55:52 NGUYỄN THỊ GIANGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/06/2022 16:04:04 - Hạn xử lý: 04/07/2022 16:04:04 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 16:04:04 - Ngày có KQ: 29/06/2022 18:58:52 - Ngày trả KQ: 30/06/2022 13:55:53 TÂN THỊ HƯƠNG NHÀIQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/06/2022 11:14:54 - Hạn xử lý: 30/06/2022 11:14:54 - Ngày hẹn trả: 30/06/2022 11:14:54 - Ngày có KQ: 29/06/2022 18:58:52 - Ngày trả KQ: 30/06/2022 13:55:54 BÙI THỊ CÚCĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/06/2022 10:52:23 - Hạn xử lý: 06/07/2022 10:52:23 - Ngày hẹn trả: 06/07/2022 10:52:23 - Ngày có KQ: 29/06/2022 18:58:52 - Ngày trả KQ: 30/06/2022 13:55:56 MẠC THỊ GIANGPhương La, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
9 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/06/2022 15:32:22 - Hạn xử lý: 30/06/2022 15:32:22 - Ngày hẹn trả: 30/06/2022 15:32:22 - Ngày có KQ: 28/06/2022 15:45:09 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:11 TRẦN XUÂN LUỸĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/06/2022 14:59:59 - Hạn xử lý: 30/06/2022 14:59:59 - Ngày hẹn trả: 30/06/2022 14:59:59 - Ngày có KQ: 27/06/2022 15:23:55 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:12 NGUYỄN THỊ TƯLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/06/2022 14:34:12 - Hạn xử lý: 04/07/2022 14:34:12 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 14:34:12 - Ngày có KQ: 27/06/2022 14:56:49 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:14 NGUYỄN VĂN BIÊNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/06/2022 09:33:21 - Hạn xử lý: 30/06/2022 09:33:21 - Ngày hẹn trả: 30/06/2022 09:33:21 - Ngày có KQ: 27/06/2022 10:26:21 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:15 HOÀNG VĂN CƠQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/06/2022 16:05:36 - Hạn xử lý: 27/06/2022 16:05:36 - Ngày hẹn trả: 27/06/2022 16:05:36 - Ngày có KQ: 27/06/2022 07:18:51 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:17 LÊ THỊ DỊUThôn Đầu, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/06/2022 15:29:57 - Hạn xử lý: 27/06/2022 15:29:57 - Ngày hẹn trả: 27/06/2022 15:29:57 - Ngày có KQ: 23/06/2022 16:43:14 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:18 TRẦN VĂN HẬUĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/06/2022 15:45:44 - Hạn xử lý: 23/06/2022 15:45:44 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 15:45:44 - Ngày có KQ: 22/06/2022 17:10:29 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:19 HOÀNG THỊ SÁUTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/06/2022 15:25:39 - Hạn xử lý: 23/06/2022 15:25:39 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 15:25:39 - Ngày có KQ: 22/06/2022 15:44:59 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:21 TÂN VĂN THÀNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/06/2022 14:50:39 - Hạn xử lý: 23/06/2022 14:50:39 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 14:50:39 - Ngày có KQ: 22/06/2022 15:25:36 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:22 NGUYỄN VĂN BIÊNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/06/2022 14:39:04 - Hạn xử lý: 23/06/2022 14:39:04 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 14:39:04 - Ngày có KQ: 22/06/2022 15:25:36 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:23 ĐOÀN VĂN VIỆTTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/06/2022 08:47:57 - Hạn xử lý: 23/06/2022 08:47:57 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 08:47:57 - Ngày có KQ: 22/06/2022 11:23:27 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:50:24 NGUYỄN VĂN PHƯƠNGĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/06/2022 15:44:36 - Hạn xử lý: 22/06/2022 15:44:36 - Ngày hẹn trả: 22/06/2022 15:44:36 - Ngày có KQ: 21/06/2022 16:06:17 - Ngày trả KQ: 22/06/2022 07:59:05 NGUYỄN ĐỨC HẠNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/06/2022 08:36:35 - Hạn xử lý: 24/06/2022 08:36:35 - Ngày hẹn trả: 24/06/2022 08:36:35 - Ngày có KQ: 21/06/2022 08:44:05 - Ngày trả KQ: 21/06/2022 10:04:26 MẠC VĂN CHUNGĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/06/2022 08:19:25 - Hạn xử lý: 22/06/2022 08:19:25 - Ngày hẹn trả: 22/06/2022 08:19:25 - Ngày có KQ: 21/06/2022 08:32:48 - Ngày trả KQ: 21/06/2022 10:04:28 NGUYỄN VĂN HÀĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/06/2022 07:40:38 - Hạn xử lý: 22/06/2022 07:40:38 - Ngày hẹn trả: 22/06/2022 07:40:38 - Ngày có KQ: 21/06/2022 08:10:46 - Ngày trả KQ: 21/06/2022 10:04:30 TRẦN VĂN HIỀNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/06/2022 14:38:39 - Hạn xử lý: 23/06/2022 14:38:39 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 14:38:39 - Ngày có KQ: 20/06/2022 16:53:39 - Ngày trả KQ: 21/06/2022 10:04:31 NGUYỄN VĂN TẤNĐột Hạ
25 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/06/2022 14:22:37 - Hạn xử lý: 21/06/2022 14:22:37 - Ngày hẹn trả: 21/06/2022 14:22:37 - Ngày có KQ: 20/06/2022 16:53:39 - Ngày trả KQ: 21/06/2022 10:04:32 NGUYỄN VĂN TẤNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/06/2022 09:22:43 - Hạn xử lý: 21/06/2022 09:22:43 - Ngày hẹn trả: 21/06/2022 09:22:43 - Ngày có KQ: 20/06/2022 09:57:47 - Ngày trả KQ: 20/06/2022 14:05:21 NGUYỄN THỊ QUYÊNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/06/2022 08:42:16 - Hạn xử lý: 23/06/2022 08:42:16 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 08:42:16 - Ngày có KQ: 20/06/2022 08:45:53 - Ngày trả KQ: 20/06/2022 14:05:23 ĐỖ THỊ LANQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/06/2022 16:17:44 - Hạn xử lý: 24/06/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 24/06/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 20/06/2022 08:45:53 - Ngày trả KQ: 20/06/2022 14:05:24 NGUYỄN THỊ LANTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/06/2022 15:56:39 - Hạn xử lý: 20/06/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 20/06/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 20/06/2022 08:45:34 - Ngày trả KQ: 20/06/2022 14:05:25 NGUYỄN THỊ LOANLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/06/2022 15:36:25 - Hạn xử lý: 22/06/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 22/06/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 20/06/2022 08:45:53 - Ngày trả KQ: 20/06/2022 14:05:26 NGUYỄN THỊ LOANLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/06/2022 15:32:12 - Hạn xử lý: 20/06/2022 15:32:12 - Ngày hẹn trả: 20/06/2022 15:32:12 - Ngày có KQ: 17/06/2022 15:44:25 - Ngày trả KQ: 20/06/2022 14:05:28 TRẦN THỊ MAI HƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/06/2022 09:32:12 - Hạn xử lý: 24/06/2022 09:32:12 - Ngày hẹn trả: 24/06/2022 09:32:12 - Ngày có KQ: 17/06/2022 09:46:51 - Ngày trả KQ: 17/06/2022 14:25:18 TÂN THỊ MIẾNTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 1.001776.000.00.00.H23 - Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/06/2022 08:14:18 - Hạn xử lý: 19/07/2022 08:14:18 - Ngày hẹn trả: 19/07/2022 08:14:18 - Ngày có KQ: 29/06/2022 08:50:40 - Ngày trả KQ: 29/06/2022 15:54:05 NGUYỄN THỊ TOÀNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/06/2022 08:10:03 - Hạn xử lý: 22/06/2022 08:10:03 - Ngày hẹn trả: 22/06/2022 08:10:03 - Ngày có KQ: 17/06/2022 08:41:06 - Ngày trả KQ: 17/06/2022 14:25:20 NGUYỄN THỊ HIỀNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 16:25:31 - Hạn xử lý: 17/06/2022 16:25:31 - Ngày hẹn trả: 17/06/2022 16:25:31 - Ngày có KQ: 16/06/2022 17:01:03 - Ngày trả KQ: 17/06/2022 14:25:21 TRẦN VĂN THIỆNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 15:53:02 - Hạn xử lý: 17/06/2022 15:53:02 - Ngày hẹn trả: 17/06/2022 15:53:02 - Ngày có KQ: 16/06/2022 16:08:57 - Ngày trả KQ: 17/06/2022 14:25:23 NGUYỄN DUY KHÁNHĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 14:39:28 - Hạn xử lý: 23/06/2022 14:39:28 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 14:39:28 - Ngày có KQ: 16/06/2022 15:17:08 - Ngày trả KQ: 16/06/2022 15:20:24 MẠC THỊ SÁULong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 14:25:29 - Hạn xử lý: 17/06/2022 14:25:29 - Ngày hẹn trả: 17/06/2022 14:25:29 - Ngày có KQ: 16/06/2022 15:17:08 - Ngày trả KQ: 16/06/2022 15:20:26 NGUYỄN MINH QUANGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 10:21:26 - Hạn xử lý: 20/06/2022 10:21:26 - Ngày hẹn trả: 20/06/2022 10:21:26 - Ngày có KQ: 16/06/2022 10:31:10 - Ngày trả KQ: 16/06/2022 15:20:27 NGUYỄN THỊ THANH HẢILong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 09:50:01 - Hạn xử lý: 21/06/2022 09:50:01 - Ngày hẹn trả: 21/06/2022 09:50:01 - Ngày có KQ: 16/06/2022 10:02:54 - Ngày trả KQ: 16/06/2022 15:20:28 ĐỖ QUANG DUYQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 08:55:20 - Hạn xử lý: 20/06/2022 08:55:20 - Ngày hẹn trả: 20/06/2022 08:55:20 - Ngày có KQ: 16/06/2022 10:02:54 - Ngày trả KQ: 16/06/2022 15:20:30 MẠC VĂN TIẾNLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 08:23:04 - Hạn xử lý: 17/06/2022 08:23:04 - Ngày hẹn trả: 17/06/2022 08:23:04 - Ngày có KQ: 16/06/2022 08:41:44 - Ngày trả KQ: 16/06/2022 15:20:31 HOÀNG VĂN VƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/06/2022 07:45:33 - Hạn xử lý: 23/06/2022 07:45:33 - Ngày hẹn trả: 23/06/2022 07:45:33 - Ngày có KQ: 16/06/2022 08:41:44 - Ngày trả KQ: 16/06/2022 15:20:33 NGUYỄN VĂN SÁNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1508
Trước & đúng hạn: 1508
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 11:06:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 9
Tất cả: 54,445