CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 16/10/2022 đến ngày 31/10/2022
03/11/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 17:03:37 - Hạn xử lý: 01/11/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 01/11/2022 10:40:07 - Ngày trả KQ: 01/11/2022 10:54:57 LÊ THỊ CHÍNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 16:21:46 - Hạn xử lý: 07/11/2022 16:21:46 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 16:21:46 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:52:26 - Ngày trả KQ: 01/11/2022 10:54:58 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:52:19 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:52:19 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:52:19 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:53:09 - Ngày trả KQ: 01/11/2022 10:55:00 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:47:44 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:47:44 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:47:44 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:51:25 - Ngày trả KQ: 01/11/2022 10:55:02 NGUYỄN XUÂN THÁIThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:31:56 - Hạn xử lý: 02/11/2022 15:31:56 - Ngày hẹn trả: 02/11/2022 15:31:56 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:35:35 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:09 BÙI QUANG ĐẠOThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:33:23 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:33:23 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:33:23 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:46:36 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:10 NGUYỄN THỊ  ÁNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:30:47 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:30:47 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:30:47 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:21:05 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:31:38 NGUYỄN THỊ CHỈĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:30:00 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:30:00 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:30:00 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:20:25 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:31:16 NGUYỄN THỊ CHỈĐột Trên
9 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:29:06 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:29:06 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:29:06 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:14:34 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:15:11 NGUYỄN THỊ CHỈĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:27:54 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:27:54 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:27:54 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:13:53 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:15:12 NGUYỄN THỊ CHỈĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:18:29 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:18:29 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:18:29 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:45:41 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:12 NGUYỄN THỊ  ÁNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:09:37 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:09:37 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:09:37 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:45:02 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:13 NGUYỄN THỊ  ÁNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:07:05 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:07:05 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:07:05 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:11:31 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:15:13 DƯƠNG CÔNG LONGThôn Tiên Hội, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
14 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:06:14 - Hạn xử lý: 01/11/2022 15:06:14 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 15:06:14 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:49:00 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:14 DƯƠNG CÔNG LONGThôn Tiên Hội, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
15 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:04:36 - Hạn xử lý: 03/11/2022 15:04:36 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 15:04:36 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:42:42 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:16 TRẦN THỊ THANHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 14:39:42 - Hạn xử lý: 01/11/2022 14:39:42 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 14:39:42 - Ngày có KQ: 31/10/2022 16:10:10 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:15:14 NGUYỄN THỊ THƠMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 14:38:50 - Hạn xử lý: 01/11/2022 14:38:50 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 14:38:50 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:32:14 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:17 TRẦN VĂN DŨNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 14:38:04 - Hạn xử lý: 01/11/2022 14:38:04 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 14:38:04 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:43:56 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:19 TRẦN VĂN DŨNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 14:36:34 - Hạn xử lý: 01/11/2022 14:36:34 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 14:36:34 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:33:39 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:20 TRẦN VĂN DŨNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 14:32:12 - Hạn xử lý: 01/11/2022 14:32:12 - Ngày hẹn trả: 01/11/2022 14:32:12 - Ngày có KQ: 31/10/2022 15:43:17 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 16:03:22 TRẦN VĂN DŨNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 16:51:11 - Hạn xử lý: 31/10/2022 16:51:11 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 16:51:11 - Ngày có KQ: 28/10/2022 17:01:42 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:15 BÙI THỊ NHÀNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 16:46:27 - Hạn xử lý: 31/10/2022 16:46:27 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 16:46:27 - Ngày có KQ: 28/10/2022 17:02:24 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:16 BÙI THỊ TÂNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 16:45:44 - Hạn xử lý: 04/11/2022 16:45:44 - Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:45:44 - Ngày có KQ: 28/10/2022 16:57:14 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:18 VŨ XUÂN VIẾTTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 16:43:20 - Hạn xử lý: 31/10/2022 16:43:20 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 16:43:20 - Ngày có KQ: 28/10/2022 16:50:25 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:19 TRẦN HUY HOÀThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 15:01:06 - Hạn xử lý: 31/10/2022 15:01:06 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 15:01:06 - Ngày có KQ: 28/10/2022 17:03:09 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:20 TRẦN THỊ DUNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 15:00:11 - Hạn xử lý: 31/10/2022 15:00:11 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 15:00:11 - Ngày có KQ: 28/10/2022 16:30:01 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:22 TRẦN THỊ DUNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 14:56:11 - Hạn xử lý: 31/10/2022 14:56:11 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 14:56:11 - Ngày có KQ: 28/10/2022 15:36:16 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:23 TRẦN THỊ DUNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 14:55:11 - Hạn xử lý: 31/10/2022 14:55:11 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 14:55:11 - Ngày có KQ: 28/10/2022 16:28:58 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:24 TRẦN THỊ DUNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 14:49:00 - Hạn xử lý: 31/10/2022 14:49:00 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 14:49:00 - Ngày có KQ: 28/10/2022 15:33:16 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:26 TRẦN THỊ DUNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 14:48:02 - Hạn xử lý: 31/10/2022 14:48:02 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 14:48:02 - Ngày có KQ: 28/10/2022 16:32:02 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:27 NGUYỄN XUÂN THÁIThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 14:47:01 - Hạn xử lý: 31/10/2022 14:47:01 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 14:47:01 - Ngày có KQ: 28/10/2022 15:27:26 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:28 NGUYỄN VĂN HOẠTThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 14:39:05 - Hạn xử lý: 31/10/2022 14:39:05 - Ngày hẹn trả: 31/10/2022 14:39:05 - Ngày có KQ: 28/10/2022 15:25:06 - Ngày trả KQ: 31/10/2022 15:21:30 TRẦN HẢI HOÀNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 16:00:13 - Hạn xử lý: 03/11/2022 16:00:13 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 16:00:13 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:40:17 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:04:54 HÀ THỊ HẰNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 15:56:04 - Hạn xử lý: 03/11/2022 15:56:04 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 15:56:04 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:41:23 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:04:55 HÀ THỊ HẰNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 15:44:06 - Hạn xử lý: 28/10/2022 15:44:06 - Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:44:06 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:42:02 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:04:56 BÙI THỊ OANHĐột trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 15:42:39 - Hạn xử lý: 28/10/2022 15:42:39 - Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:42:39 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:42:43 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:04:57 BÙI THỊ OANHĐột trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 15:38:12 - Hạn xử lý: 28/10/2022 15:38:12 - Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:38:12 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:39:25 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:04:58 TRẦN THỊ THẠOThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 15:37:12 - Hạn xử lý: 28/10/2022 15:37:12 - Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:37:12 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:38:42 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:04:59 TRẦN THỊ THẠOThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 15:35:20 - Hạn xử lý: 28/10/2022 15:35:20 - Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:35:20 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:43:16 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:05:00 BÙI THỊ OANHĐột trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 15:36:10 - Hạn xử lý: 28/10/2022 15:36:10 - Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:36:10 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:43:51 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:05:01 BÙI THỊ OANHĐột trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 15:34:11 - Hạn xử lý: 28/10/2022 15:34:11 - Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:34:11 - Ngày có KQ: 27/10/2022 16:44:29 - Ngày trả KQ: 28/10/2022 07:05:02 BÙI THỊ OANHĐột trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 15:42:31 - Hạn xử lý: 27/10/2022 15:42:31 - Ngày hẹn trả: 27/10/2022 15:42:31 - Ngày có KQ: 27/10/2022 08:11:40 - Ngày trả KQ: 27/10/2022 13:59:22 HÀ THỊ HẰNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 15:41:35 - Hạn xử lý: 27/10/2022 15:41:35 - Ngày hẹn trả: 27/10/2022 15:41:35 - Ngày có KQ: 26/10/2022 16:56:42 - Ngày trả KQ: 27/10/2022 13:59:23 TRẦN VĂN ÂNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 10:49:08 - Hạn xử lý: 27/10/2022 10:49:08 - Ngày hẹn trả: 27/10/2022 10:49:08 - Ngày có KQ: 26/10/2022 15:33:17 - Ngày trả KQ: 27/10/2022 13:59:24 VŨ VĂN HƯNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 10:49:41 - Hạn xử lý: 27/10/2022 10:49:41 - Ngày hẹn trả: 27/10/2022 10:49:41 - Ngày có KQ: 26/10/2022 15:33:58 - Ngày trả KQ: 27/10/2022 13:59:25 VŨ VĂN HƯNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 10:48:41 - Hạn xử lý: 27/10/2022 10:48:41 - Ngày hẹn trả: 27/10/2022 10:48:41 - Ngày có KQ: 26/10/2022 15:34:30 - Ngày trả KQ: 27/10/2022 13:59:26 TRẦN THỊ HỒNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
47 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 07:46:00 - Hạn xử lý: 27/10/2022 07:46:00 - Ngày hẹn trả: 27/10/2022 07:46:00 - Ngày có KQ: 26/10/2022 15:41:25 - Ngày trả KQ: 27/10/2022 13:59:27 NGUYỄN VĂN TẠOThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:48:28 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:48:28 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:48:28 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:53:02 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:38 NGUYỄN THÚY HUYỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:47:06 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:47:06 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:47:06 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:56:49 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:39 ĐỖ VĂN DOANHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:45:59 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:45:59 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:45:59 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:53:42 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:40 NGUYỄN THỊ THÚYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
51 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:42:55 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:42:55 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:42:55 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:54:21 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:41 NGUYỄN THÚY HUYỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:45:26 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:45:26 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:45:26 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:55:01 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:42 NGUYỄN THỊ THÚYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:44:48 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:44:48 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:44:48 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:55:42 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:43 NGUYỄN THỊ THÚYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:44:14 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:44:14 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:44:14 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:56:17 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:44 NGUYỄN THÚY HUYỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
55 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:43:26 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:43:26 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:43:26 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:57:17 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:45 NGUYỄN THÚY HUYỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
56 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:41:29 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:41:29 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:41:29 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:57:50 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:46 NGUYỄN THÚY HUYỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
57 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:40:15 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:40:15 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:40:15 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:58:21 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:47 NGUYỄN THÚY HUYỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
58 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 15:40:51 - Hạn xử lý: 25/10/2022 15:40:51 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:40:51 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:58:51 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 16:50:48 NGUYỄN THÚY HUYỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
59 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:53:49 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:53:49 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:53:49 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:12:47 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:35 NGUYỄN THỊ LANThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
60 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:53:06 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:53:06 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:53:06 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:13:18 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:36 TRẦN VĂN TƯỞNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
61 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:51:59 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:51:59 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:51:59 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:13:52 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:37 TRẦN VĂN TƯỞNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
62 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:52:34 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:52:34 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:52:34 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:14:27 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:38 TRẦN VĂN TƯỞNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
63 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:50:53 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:50:53 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:50:53 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:15:46 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:39 TRẦN VĂN TƯỞNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
64 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:51:23 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:51:23 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:51:23 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:16:23 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:40 TRẦN VĂN TƯỞNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
65 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:50:10 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:50:10 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:50:10 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:19:49 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:40 NGUYỄN THANH CAO4305/1/9 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
66 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:49:03 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:49:03 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:49:03 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:20:21 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:41 NGUYỄN VĂN DUYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
67 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:48:23 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:48:23 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:48:23 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:21:00 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:42 NGUYỄN VĂN DUYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
68 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:47:38 - Hạn xử lý: 25/10/2022 10:47:38 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:47:38 - Ngày có KQ: 24/10/2022 15:21:34 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 15:39:43 NGUYỄN VĂN DUYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
69 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:30:24 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:30:24 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:30:24 - Ngày có KQ: 21/10/2022 16:54:35 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:37:57 NGUYỄN THỊ HIỂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
70 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:29:42 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:29:42 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:29:42 - Ngày có KQ: 21/10/2022 16:55:09 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:37:58 TRẦN QUYẾT VĂNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
71 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:29:00 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:29:00 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:29:00 - Ngày có KQ: 21/10/2022 16:55:41 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:37:59 HỒ THỊ HOÀIThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
72 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:28:19 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:28:19 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:28:19 - Ngày có KQ: 21/10/2022 16:56:13 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:38:00 HỒ THỊ HOÀIThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
73 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:26:35 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:26:35 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:26:35 - Ngày có KQ: 24/10/2022 09:27:29 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 09:29:22 TRẦN THỊ HẢI YẾNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
74 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:25:51 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:25:51 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:25:51 - Ngày có KQ: 24/10/2022 09:03:51 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 09:29:23 BÙI THỊ OANHĐột trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
75 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:24:48 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:24:48 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:24:48 - Ngày có KQ: 21/10/2022 16:56:46 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:38:01 NGUYỄN TUYẾT BĂNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
76 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:23:56 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:23:56 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:23:56 - Ngày có KQ: 21/10/2022 16:57:53 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:38:01 NGUYỄN TUYẾT BĂNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
77 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:23:20 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:23:20 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:23:20 - Ngày có KQ: 21/10/2022 16:57:21 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:38:02 NGUYỄN TUYẾT BĂNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
78 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 16:22:30 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:22:30 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:22:30 - Ngày có KQ: 21/10/2022 16:58:25 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:38:03 NGUYỄN TUYẾT BĂNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
79 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/10/2022 16:51:50 - Hạn xử lý: 21/10/2022 16:51:50 - Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:51:50 - Ngày có KQ: 21/10/2022 08:48:49 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:38:04 TRẦN HUY ÍCHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
80 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/10/2022 16:48:13 - Hạn xử lý: 21/10/2022 16:48:13 - Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:48:13 - Ngày có KQ: 20/10/2022 17:19:55 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 17:24:05 DƯƠNG THỊ HUẾThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
81 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/10/2022 16:50:30 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:50:30 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:50:30 - Ngày có KQ: 20/10/2022 17:21:49 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 17:24:06 NGUYỄN THỊ MAIThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
82 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/10/2022 16:49:13 - Hạn xử lý: 21/10/2022 16:49:13 - Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:49:13 - Ngày có KQ: 20/10/2022 17:20:34 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 17:24:07 DƯƠNG THỊ HUẾThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
83 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/10/2022 14:46:16 - Hạn xử lý: 21/10/2022 14:46:16 - Ngày hẹn trả: 21/10/2022 14:46:16 - Ngày có KQ: 20/10/2022 16:52:17 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 17:24:08 NGUYỄN VĂN HẢIThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
84 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/10/2022 15:48:02 - Hạn xử lý: 26/10/2022 15:48:02 - Ngày hẹn trả: 26/10/2022 15:48:02 - Ngày có KQ: 20/10/2022 20:28:22 - Ngày trả KQ: 24/10/2022 08:38:05 HOÀNG VĂN VƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
85 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/10/2022 15:23:04 - Hạn xử lý: 20/10/2022 15:23:04 - Ngày hẹn trả: 20/10/2022 15:23:04 - Ngày có KQ: 19/10/2022 17:01:58 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:03 MẠC VĂN TIẾPThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
86 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/10/2022 15:21:17 - Hạn xử lý: 20/10/2022 15:21:17 - Ngày hẹn trả: 20/10/2022 15:21:17 - Ngày có KQ: 19/10/2022 17:01:15 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:04 MẠC VĂN TIẾPThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
87 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/10/2022 15:22:03 - Hạn xử lý: 20/10/2022 15:22:03 - Ngày hẹn trả: 20/10/2022 15:22:03 - Ngày có KQ: 19/10/2022 17:02:42 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:06 MẠC VĂN TIẾPThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
88 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/10/2022 15:20:00 - Hạn xử lý: 24/10/2022 15:20:00 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 15:20:00 - Ngày có KQ: 19/10/2022 17:03:09 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:07 NGUYỄN THỊ HOÀI NGỌCThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
89 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 17:12:48 - Hạn xử lý: 25/10/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 25/10/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 18/10/2022 17:39:42 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:08 TRẦN THỊ MÝThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
90 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 17:10:27 - Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 18/10/2022 17:37:52 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:09 ĐỖ THỊ THUẬNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
91 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 17:07:09 - Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 18/10/2022 17:38:28 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:10 ĐỖ THỊ THUẬNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
92 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 17:07:51 - Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 18/10/2022 17:38:59 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:11 ĐỖ THỊ THUẬNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
93 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 17:06:17 - Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 18/10/2022 17:37:21 - Ngày trả KQ: 20/10/2022 09:47:15 ĐỖ THỊ THUẬNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
94 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 16:15:25 - Hạn xử lý: 18/10/2022 16:15:25 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:15:25 - Ngày có KQ: 17/10/2022 16:56:07 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:15 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
95 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 16:14:45 - Hạn xử lý: 18/10/2022 16:14:45 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:14:45 - Ngày có KQ: 17/10/2022 16:56:49 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:16 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
96 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:34:17 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:34:17 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:34:17 - Ngày có KQ: 17/10/2022 16:57:25 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:17 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
97 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:33:23 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:33:23 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:33:23 - Ngày có KQ: 17/10/2022 17:08:05 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 17:08:52 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ
98 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:32:33 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:32:33 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:32:33 - Ngày có KQ: 17/10/2022 17:00:19 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:18 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
99 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:31:10 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:31:10 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:31:10 - Ngày có KQ: 17/10/2022 17:02:19 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:18 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
100 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:31:52 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:31:52 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:31:52 - Ngày có KQ: 17/10/2022 17:03:22 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:19 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
101 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:30:32 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:30:32 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:30:32 - Ngày có KQ: 17/10/2022 17:02:50 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:20 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
102 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:29:50 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:29:50 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:29:50 - Ngày có KQ: 17/10/2022 17:04:00 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:21 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
103 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:18:04 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:18:04 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:18:04 - Ngày có KQ: 17/10/2022 17:04:23 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:22 TRẦN VĂN TƯỞNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
104 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:11:49 - Hạn xử lý: 18/10/2022 15:11:49 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:11:49 - Ngày có KQ: 17/10/2022 17:04:56 - Ngày trả KQ: 18/10/2022 07:33:22 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
105 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:15:04 - Hạn xử lý: 19/10/2022 10:15:04 - Ngày hẹn trả: 19/10/2022 10:15:04 - Ngày có KQ: 17/10/2022 13:54:52 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:28 TRẦN VĂN PHƯƠNGĐ 169176, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
106 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:14:17 - Hạn xử lý: 20/10/2022 10:14:17 - Ngày hẹn trả: 20/10/2022 10:14:17 - Ngày có KQ: 17/10/2022 10:52:15 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:29 TRẦN VĂN PHƯƠNGĐ 169176, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
107 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:12:00 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:12:00 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:12:00 - Ngày có KQ: 17/10/2022 10:58:02 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:30 BÙI VĂN ĐẠTThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
108 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:13:17 - Hạn xử lý: 20/10/2022 10:13:17 - Ngày hẹn trả: 20/10/2022 10:13:17 - Ngày có KQ: 17/10/2022 10:25:24 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:31 TÂN THỊ CUỘCThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
109 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:12:38 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:12:38 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:12:38 - Ngày có KQ: 17/10/2022 13:09:09 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:32 BÙI VĂN ĐẠTThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
110 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:11:19 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:11:19 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:11:19 - Ngày có KQ: 17/10/2022 10:55:47 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:33 NGUYỄN VĂN NHÃThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
111 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:10:36 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:10:36 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:10:36 - Ngày có KQ: 17/10/2022 10:53:37 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:34 NGUYỄN VĂN NHÃThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
112 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:09:33 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:09:33 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:09:33 - Ngày có KQ: 17/10/2022 13:19:51 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:35 LƯƠNG THỊ LÝThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
113 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:08:52 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:08:52 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:08:52 - Ngày có KQ: 17/10/2022 13:21:23 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:36 BÙI VĂN ĐẠTThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
114 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:07:28 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:07:28 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:07:28 - Ngày có KQ: 17/10/2022 13:22:53 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:37 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
115 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:06:33 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:06:33 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:06:33 - Ngày có KQ: 17/10/2022 13:13:00 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:39 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
116 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:08:08 - Hạn xử lý: 18/10/2022 10:08:08 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:08:08 - Ngày có KQ: 17/10/2022 13:14:17 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:40 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 186
Trước & đúng hạn: 186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 06:04:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0