CHÍNH TRỊ - KINH TẾ
ỦY BAN MTTQ XÃ NAM TÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (sửa đổi)
21/02/2023 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBMTTQ ngày 14 tháng 2 năm 2023 cuả Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Tân, sáng ngày 21 tháng 2 năm 2023 Ủy ban MTTQ xã Nam Tân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai.

Về dự hội nghị có đồng Chí Bùi Hữu Chỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Văn Lục - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, các đồng chí cán bộ công chức, các nghành đoàn thể, tổ chức thành viên, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT các thôn trong xã.

 
 
 
 
 Các đại biểu nghiên cứu tài liệu

Tại hội nghị đ/c Mạc Công Quân thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân nhân về luật đất đai sửa đổi. Sau khi thông qua đã được tiếp thu 5 ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia vào chương trình tổ chức triển khai lấy ý kiến và nhất trí về phương thức, thời gian lấy ý kiến.

Đại diện lãnh đạo địa phương đồng chí Bùi Hữu Chỉnh - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh chỉ đạo MTTQ, các ban nghành đoàn thể, cán bộ công chức và cơ sở các thôn cần thực hiện nghiêm túc, dân chủ nội dung để nhân dân được quyền tham gia vào luật.

Triển khai đồng bộ các công việc từ đài truyền thanh xã, hệ thống thôn tin mạng đăng tải kế hoạch, dự thảo trên Cổng thôn tin điện tử của xã, các nhóm Zalo của quân dân chính, chi hội đoàn thể trong thôn để tuyên truyền kế hoạch, dự thảo luật.

Phô tô đầy đủ tài liệu niêm yết ở nhà văn hóa, gửi các đồng chí đảng viên, nhân sĩ, trí thức tham khảo tham gia ý kiến.

Định hướng các nội dung chủ yếu, cụ thể, sát đúng với tình hình ở địa phương để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Các đoàn thể triển khai họp ban chấp hành, phân chi tổ hội để các hội viên đoàn viên nắm được tham gia đóng góp ý viến vào dự thảo. Thường xuyên bám nắm tiến độ, theo dõi các ban nghành đoàn thể, các tổ chức thành viên và cơ sở các thôn thực hiện đúng theo kế hoạch đã phân công.

Tổng hợp đầy đủ nội dung các đơn vị, cơ sở các thôn, và nhân dân tham gia vào dự thảo để gửi về Ủy ban MTTQ huyện theo đúng thời gian đã ấn định.

Sau phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã tiếp thu toàn bộ nội dung phát biểu đóng góp của đại biểu tham dự hội nghị, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo địa phương tiến hành thực hiện các nội dung, kế hoạch đã ban hành thông qua hội nghị.

TIN VÀ ẢNH: MTTQ XÃ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 760
Trước & đúng hạn: 760
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 04:35:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 3
Tất cả: 49,848