CHUYỂN ĐỔI SỐ
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân
12/08/2022 08:30:08

Ngày 11/8/2022 Sở Thông tin & Truyền thông ban hành Công văn số: 1047/STTTT-BCVTCNTT về việc phổ biến các kỹ năng cho Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 174
Trước & đúng hạn: 174
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 17:13:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 13
Tất cả: 68,642