LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã, tuần từ 18/ - 24/7
19/07/2022 12:00:00

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo UBND xã

Nội dung công việc

Thứ Hai

(18/7/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Giao ban tuần

- Chiều: Họp UBND huyện

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Tập huấn OCOP

- Chiều: Tập huấn OCOP

Thứ Ba

(19/7/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Tổng kết tại NH CSXH

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Tập huấn OCOP

- Chiều: Tập huấn OCOP

Thứ Tư

(20/7/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

(21/7/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

(22/7/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Họp HĐND xã kỳ 3

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Họp HĐND xã kỳ 3

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

(23/7/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Chủ nhật

(24/7/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 174
Trước & đúng hạn: 174
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/02/2024 22:28:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0