CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 16/8/2022 đến ngày 31/8/2022
04/09/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 16:55:24 - Hạn xử lý: 05/09/2022 16:55:24 - Ngày hẹn trả: 05/09/2022 16:55:24 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:58:59 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 17:03:41 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 16:38:20 - Hạn xử lý: 05/09/2022 16:38:20 - Ngày hẹn trả: 05/09/2022 16:38:20 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:41:27 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 16:54:55 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 16:37:27 - Hạn xử lý: 05/09/2022 16:37:27 - Ngày hẹn trả: 05/09/2022 16:37:27 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:41:56 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 16:54:56 NGUYỄN THANH TUẤNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 16:12:00 - Hạn xử lý: 05/09/2022 16:12:00 - Ngày hẹn trả: 05/09/2022 16:12:00 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:18:25 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 16:54:58 TRẦN THỊ HẠThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 15:42:52 - Hạn xử lý: 05/09/2022 15:42:52 - Ngày hẹn trả: 05/09/2022 15:42:52 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:08:27 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 16:54:59 PHAN VĂN CƯỜNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 15:40:42 - Hạn xử lý: 09/09/2022 15:40:42 - Ngày hẹn trả: 09/09/2022 15:40:42 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:17:16 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 16:55:01 NGUYỄN LÝ TƯỞNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 15:01:56 - Hạn xử lý: 05/09/2022 15:01:56 - Ngày hẹn trả: 05/09/2022 15:01:56 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:10:55 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 16:55:02 MẠC SONG CHÍNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 15:00:05 - Hạn xử lý: 05/09/2022 15:00:05 - Ngày hẹn trả: 05/09/2022 15:00:05 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:11:36 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 16:55:03 TRẦN HUỆ MAIThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 14:17:01 - Hạn xử lý: 09/09/2022 14:17:01 - Ngày hẹn trả: 09/09/2022 14:17:01 - Ngày có KQ: 31/08/2022 16:09:44 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 16:55:05 NGUYỄN THỊ HƯƠNGThôn Đáp Khê, Xã Nhân Huệ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
10 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 31/08/2022 14:10:22 - Hạn xử lý: 05/09/2022 14:10:22 - Ngày hẹn trả: 05/09/2022 14:10:22 - Ngày có KQ: 31/08/2022 15:15:15 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 15:18:00 NGUYỄN THỊ DUYÊNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/08/2022 16:18:14 - Hạn xử lý: 31/08/2022 16:18:14 - Ngày hẹn trả: 31/08/2022 16:18:14 - Ngày có KQ: 30/08/2022 16:45:28 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 17:03:20 HOÀNG THỊ MẾNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/08/2022 16:19:30 - Hạn xử lý: 31/08/2022 16:19:30 - Ngày hẹn trả: 31/08/2022 16:19:30 - Ngày có KQ: 30/08/2022 16:40:33 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 17:03:21 MẠC SONG CHÍNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/08/2022 16:15:03 - Hạn xử lý: 31/08/2022 16:15:03 - Ngày hẹn trả: 31/08/2022 16:15:03 - Ngày có KQ: 31/08/2022 08:18:04 - Ngày trả KQ: 31/08/2022 08:27:28 LÊ THỊ HỢPThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/08/2022 16:15:43 - Hạn xử lý: 31/08/2022 16:15:43 - Ngày hẹn trả: 31/08/2022 16:15:43 - Ngày có KQ: 30/08/2022 16:39:03 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 17:03:23 NGUYỄN THỊ NHUNGThái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
15 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/08/2022 15:32:50 - Hạn xử lý: 08/09/2022 15:32:50 - Ngày hẹn trả: 08/09/2022 15:32:50 - Ngày có KQ: 30/08/2022 16:36:15 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 17:03:24 NGUYỄN THỊ NGÁT28 ngõ 287 đường Trần Nguyên Đán, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
16 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/08/2022 10:20:21 - Hạn xử lý: 08/09/2022 10:20:21 - Ngày hẹn trả: 08/09/2022 10:20:21 - Ngày có KQ: 30/08/2022 10:57:42 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 15:08:58 NGUYỄN THỊ MÙIThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/08/2022 10:13:43 - Hạn xử lý: 06/09/2022 10:13:43 - Ngày hẹn trả: 06/09/2022 10:13:43 - Ngày có KQ: 30/08/2022 16:19:49 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 17:03:26 NGUYỄN THỊ MÙIThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/08/2022 09:15:36 - Hạn xử lý: 30/08/2022 09:15:36 - Ngày hẹn trả: 30/08/2022 09:15:36 - Ngày có KQ: 29/08/2022 09:51:18 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 07:09:00 NGUYỄN VĂN PHONGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/08/2022 09:14:43 - Hạn xử lý: 30/08/2022 09:14:43 - Ngày hẹn trả: 30/08/2022 09:14:43 - Ngày có KQ: 29/08/2022 09:50:41 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 07:09:01 NGUYỄN THỊ SỈUThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/08/2022 09:13:59 - Hạn xử lý: 30/08/2022 09:13:59 - Ngày hẹn trả: 30/08/2022 09:13:59 - Ngày có KQ: 29/08/2022 09:49:49 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 07:09:03 MẠC THỊ LÀNThôn Nam, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
21 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/08/2022 09:09:05 - Hạn xử lý: 30/08/2022 09:09:05 - Ngày hẹn trả: 30/08/2022 09:09:05 - Ngày có KQ: 29/08/2022 09:49:03 - Ngày trả KQ: 30/08/2022 07:09:04 NGUYỄN THỊ HUYỀNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/08/2022 09:57:37 - Hạn xử lý: 29/08/2022 09:57:37 - Ngày hẹn trả: 29/08/2022 09:57:37 - Ngày có KQ: 26/08/2022 10:32:46 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:44 LÊ THỊ THÚYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/08/2022 09:41:05 - Hạn xử lý: 29/08/2022 09:41:05 - Ngày hẹn trả: 29/08/2022 09:41:05 - Ngày có KQ: 26/08/2022 10:03:00 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:46 MẠC VĂN TÙNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/08/2022 09:40:18 - Hạn xử lý: 31/08/2022 09:40:18 - Ngày hẹn trả: 31/08/2022 09:40:18 - Ngày có KQ: 26/08/2022 10:07:59 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:47 MẠC VĂN TÙNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/08/2022 09:31:53 - Hạn xử lý: 29/08/2022 09:31:53 - Ngày hẹn trả: 29/08/2022 09:31:53 - Ngày có KQ: 26/08/2022 10:07:15 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:49 PHAN VĂN THẮNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/08/2022 09:33:50 - Hạn xử lý: 29/08/2022 09:33:50 - Ngày hẹn trả: 29/08/2022 09:33:50 - Ngày có KQ: 26/08/2022 10:06:38 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:51 PHAN VĂN THẮNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/08/2022 09:32:56 - Hạn xử lý: 29/08/2022 09:32:56 - Ngày hẹn trả: 29/08/2022 09:32:56 - Ngày có KQ: 26/08/2022 10:05:25 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:52 PHAN VĂN THẮNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/08/2022 08:27:22 - Hạn xử lý: 30/08/2022 08:27:22 - Ngày hẹn trả: 30/08/2022 08:27:22 - Ngày có KQ: 26/08/2022 10:04:15 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:54 ĐỖ VĂN TUYẾNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/08/2022 15:53:00 - Hạn xử lý: 26/08/2022 15:53:00 - Ngày hẹn trả: 26/08/2022 15:53:00 - Ngày có KQ: 26/08/2022 07:57:45 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:55 NGUYỄN HỒNG THẮMThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/08/2022 15:52:10 - Hạn xử lý: 30/08/2022 15:52:10 - Ngày hẹn trả: 30/08/2022 15:52:10 - Ngày có KQ: 26/08/2022 07:59:03 - Ngày trả KQ: 26/08/2022 14:30:57 NGUYỄN THỊ GIÁThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/08/2022 16:27:15 - Hạn xử lý: 25/08/2022 16:27:15 - Ngày hẹn trả: 25/08/2022 16:27:15 - Ngày có KQ: 24/08/2022 17:29:42 - Ngày trả KQ: 25/08/2022 07:45:49 MẠC VĂN TÙNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/08/2022 16:26:19 - Hạn xử lý: 29/08/2022 16:26:19 - Ngày hẹn trả: 29/08/2022 16:26:19 - Ngày có KQ: 24/08/2022 17:30:33 - Ngày trả KQ: 25/08/2022 07:45:50 TRẦN VĂN HOẠTThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/08/2022 10:53:44 - Hạn xử lý: 25/08/2022 10:53:44 - Ngày hẹn trả: 25/08/2022 10:53:44 - Ngày có KQ: 24/08/2022 11:00:11 - Ngày trả KQ: 24/08/2022 13:55:36 VŨ THỊ QUYNHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/08/2022 10:37:08 - Hạn xử lý: 25/08/2022 10:37:08 - Ngày hẹn trả: 25/08/2022 10:37:08 - Ngày có KQ: 24/08/2022 11:02:57 - Ngày trả KQ: 24/08/2022 13:55:37 NGUYỄN VĂN THỤThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/08/2022 10:07:58 - Hạn xử lý: 31/08/2022 10:07:58 - Ngày hẹn trả: 31/08/2022 10:07:58 - Ngày có KQ: 24/08/2022 11:01:46 - Ngày trả KQ: 24/08/2022 13:55:39 VŨ THỊ QUYNHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/08/2022 10:01:24 - Hạn xử lý: 25/08/2022 10:01:24 - Ngày hẹn trả: 25/08/2022 10:01:24 - Ngày có KQ: 24/08/2022 16:07:20 - Ngày trả KQ: 25/08/2022 07:45:52 NGUYỄN THỊ THỦYThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/08/2022 16:08:34 - Hạn xử lý: 24/08/2022 16:08:34 - Ngày hẹn trả: 24/08/2022 16:08:34 - Ngày có KQ: 23/08/2022 17:06:05 - Ngày trả KQ: 24/08/2022 07:25:18 VƯƠNG THỊ NHUNGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/08/2022 16:07:53 - Hạn xử lý: 24/08/2022 16:07:53 - Ngày hẹn trả: 24/08/2022 16:07:53 - Ngày có KQ: 23/08/2022 17:05:23 - Ngày trả KQ: 24/08/2022 07:25:19 NGUYỄN THỊ TÁMThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/08/2022 14:31:16 - Hạn xử lý: 24/08/2022 14:31:16 - Ngày hẹn trả: 24/08/2022 14:31:16 - Ngày có KQ: 23/08/2022 15:08:50 - Ngày trả KQ: 23/08/2022 16:32:10 NGUYỄN THỊ NỤThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 16:25:16 - Hạn xử lý: 23/08/2022 16:25:16 - Ngày hẹn trả: 23/08/2022 16:25:16 - Ngày có KQ: 22/08/2022 16:43:22 - Ngày trả KQ: 23/08/2022 07:28:03 BÙI QUANG SƠN08 Yên Thế, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
41 2.000913.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 16:08:41 - Hạn xử lý: 23/08/2022 16:08:41 - Ngày hẹn trả: 23/08/2022 16:08:41 - Ngày có KQ: 23/08/2022 08:53:00 - Ngày trả KQ: 23/08/2022 10:03:21 BÙI VĂN GIẢNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 16:07:50 - Hạn xử lý: 23/08/2022 16:07:50 - Ngày hẹn trả: 23/08/2022 16:07:50 - Ngày có KQ: 22/08/2022 16:41:51 - Ngày trả KQ: 23/08/2022 07:28:04 TRẦN THỊ MỸ HẠNHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 16:06:54 - Hạn xử lý: 23/08/2022 16:06:54 - Ngày hẹn trả: 23/08/2022 16:06:54 - Ngày có KQ: 22/08/2022 16:39:33 - Ngày trả KQ: 23/08/2022 07:28:05 NGUYỄN THỊ THOẠIThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 16:06:02 - Hạn xử lý: 25/08/2022 16:06:02 - Ngày hẹn trả: 25/08/2022 16:06:02 - Ngày có KQ: 22/08/2022 16:44:35 - Ngày trả KQ: 23/08/2022 07:28:07 TRẦN THỊ HOÀNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 11:07:21 - Hạn xử lý: 23/08/2022 11:07:21 - Ngày hẹn trả: 23/08/2022 11:07:21 - Ngày có KQ: 22/08/2022 16:32:58 - Ngày trả KQ: 23/08/2022 07:28:08 NGUYỄN THỊ TRANGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 10:54:22 - Hạn xử lý: 29/08/2022 10:54:22 - Ngày hẹn trả: 29/08/2022 10:54:22 - Ngày có KQ: 22/08/2022 15:46:27 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 15:59:27 BÙI QUANG ĐỨC208 Nhà E3, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
47 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 10:50:28 - Hạn xử lý: 23/08/2022 10:50:28 - Ngày hẹn trả: 23/08/2022 10:50:28 - Ngày có KQ: 22/08/2022 15:45:32 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 15:59:28 ĐỖ THỊ LINHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 10:49:31 - Hạn xử lý: 23/08/2022 10:49:31 - Ngày hẹn trả: 23/08/2022 10:49:31 - Ngày có KQ: 22/08/2022 14:34:59 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 15:59:30 HÀ THỊ THƯƠNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 09:04:14 - Hạn xử lý: 25/08/2022 09:04:14 - Ngày hẹn trả: 25/08/2022 09:04:14 - Ngày có KQ: 22/08/2022 10:14:27 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 10:52:43 NGUYỄN THỊ TRÀ MYThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/08/2022 09:03:21 - Hạn xử lý: 23/08/2022 09:03:21 - Ngày hẹn trả: 23/08/2022 09:03:21 - Ngày có KQ: 22/08/2022 10:14:51 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 10:52:44 VŨ THỊ HƯỜNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
51 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 15:34:51 - Hạn xử lý: 26/08/2022 15:34:51 - Ngày hẹn trả: 26/08/2022 15:34:51 - Ngày có KQ: 19/08/2022 16:43:54 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:14 NGUYỄN THỊ THƠMThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 15:30:15 - Hạn xử lý: 22/08/2022 15:30:15 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 15:30:15 - Ngày có KQ: 19/08/2022 16:40:38 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:16 NGUYỄN THỊ BĂNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 15:29:03 - Hạn xử lý: 22/08/2022 15:29:03 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 15:29:03 - Ngày có KQ: 19/08/2022 16:39:12 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:17 NGUYỄN THỊ DỊUThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 15:27:54 - Hạn xử lý: 22/08/2022 15:27:54 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 15:27:54 - Ngày có KQ: 19/08/2022 16:39:54 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:19 NGUYỄN THỊ DỊUThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
55 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 15:25:14 - Hạn xử lý: 22/08/2022 15:25:14 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 15:25:14 - Ngày có KQ: 19/08/2022 16:38:05 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:20 BÙI ĐỨC LONGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
56 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 10:46:17 - Hạn xử lý: 26/08/2022 10:46:17 - Ngày hẹn trả: 26/08/2022 10:46:17 - Ngày có KQ: 19/08/2022 14:16:08 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:21 MẠC THỊ NGỌCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
57 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 10:07:03 - Hạn xử lý: 22/08/2022 10:07:03 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 10:07:03 - Ngày có KQ: 19/08/2022 14:19:07 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:23 NGUYỄN VĂN QUỲNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
58 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 09:55:10 - Hạn xử lý: 22/08/2022 09:55:10 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 09:55:10 - Ngày có KQ: 19/08/2022 10:19:36 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:24 NGUYỄN VĂN TÂMThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
59 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 09:08:10 - Hạn xử lý: 26/08/2022 09:08:10 - Ngày hẹn trả: 26/08/2022 09:08:10 - Ngày có KQ: 19/08/2022 10:16:36 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:25 BÙI QUANG SƠN08 Yên Thế, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
60 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 09:03:12 - Hạn xử lý: 22/08/2022 09:03:12 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 09:03:12 - Ngày có KQ: 19/08/2022 10:14:17 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:27 BÙI THỊ NHÀNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
61 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 09:00:58 - Hạn xử lý: 22/08/2022 09:00:58 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 09:00:58 - Ngày có KQ: 19/08/2022 10:13:18 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:28 NGUYÊN THỊ NHƯThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
62 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/08/2022 09:02:02 - Hạn xử lý: 22/08/2022 09:02:02 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 09:02:02 - Ngày có KQ: 19/08/2022 10:11:58 - Ngày trả KQ: 22/08/2022 07:24:30 HOÀNG THỊ MẾNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
63 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/08/2022 07:52:03 - Hạn xử lý: 19/08/2022 07:52:03 - Ngày hẹn trả: 19/08/2022 07:52:03 - Ngày có KQ: 18/08/2022 07:55:23 - Ngày trả KQ: 19/08/2022 07:34:56 NGUYỄN TUẤN ANHThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
64 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/08/2022 16:04:33 - Hạn xử lý: 22/08/2022 16:04:33 - Ngày hẹn trả: 22/08/2022 16:04:33 - Ngày có KQ: 18/08/2022 07:50:53 - Ngày trả KQ: 19/08/2022 07:34:57 TRẦN VĂN NAMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
65 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/08/2022 15:01:27 - Hạn xử lý: 18/08/2022 15:01:27 - Ngày hẹn trả: 18/08/2022 15:01:27 - Ngày có KQ: 17/08/2022 15:36:41 - Ngày trả KQ: 19/08/2022 07:34:58 NGUYỄN THỊ DƯƠNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
66 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/08/2022 14:35:37 - Hạn xử lý: 19/08/2022 14:35:37 - Ngày hẹn trả: 19/08/2022 14:35:37 - Ngày có KQ: 17/08/2022 15:49:46 - Ngày trả KQ: 19/08/2022 07:35:00 NGUYỄN THỊ TRANGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
67 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/08/2022 10:11:05 - Hạn xử lý: 18/08/2022 10:11:05 - Ngày hẹn trả: 18/08/2022 10:11:05 - Ngày có KQ: 17/08/2022 10:33:58 - Ngày trả KQ: 17/08/2022 14:45:03 TRẦN VĂN NAMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
68 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/08/2022 09:28:12 - Hạn xử lý: 18/08/2022 09:28:12 - Ngày hẹn trả: 18/08/2022 09:28:12 - Ngày có KQ: 17/08/2022 09:32:07 - Ngày trả KQ: 17/08/2022 10:30:27 NGUYỄN THỊ NHUNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
69 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/08/2022 08:55:45 - Hạn xử lý: 24/08/2022 08:55:45 - Ngày hẹn trả: 24/08/2022 08:55:45 - Ngày có KQ: 17/08/2022 09:08:07 - Ngày trả KQ: 17/08/2022 10:30:29 NGUYỄN TUẤN HƯNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
70 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/08/2022 08:50:32 - Hạn xử lý: 24/08/2022 08:50:32 - Ngày hẹn trả: 24/08/2022 08:50:32 - Ngày có KQ: 17/08/2022 09:09:42 - Ngày trả KQ: 17/08/2022 10:30:30 NGUYỄN TUẤN HƯNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
71 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 17/08/2022 08:48:50 - Hạn xử lý: 18/08/2022 08:48:50 - Ngày hẹn trả: 18/08/2022 08:48:50 - Ngày có KQ: 17/08/2022 09:30:52 - Ngày trả KQ: 17/08/2022 10:30:32 NGUYỄN XUÂN VIỆNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
72 1.010824.000.00.00.H23 - Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 24 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/08/2022 15:44:48 - Hạn xử lý: 20/09/2022 15:44:48 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 15:44:48 - Ngày có KQ: 12/09/2022 16:01:32 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 16:43:14 NGUYỄN THỊ THÀNHTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
73 1.010824.000.00.00.H23 - Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 24 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/08/2022 15:37:01 - Hạn xử lý: 20/09/2022 15:37:01 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 15:37:01 - Ngày có KQ: 12/09/2022 15:48:50 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 16:43:14 ĐỖ VĂN NHẬPQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
74 1.010824.000.00.00.H23 - Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 24 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/08/2022 15:29:01 - Hạn xử lý: 20/09/2022 15:29:01 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 15:29:01 - Ngày có KQ: 08/09/2022 14:33:44 - Ngày trả KQ: 08/09/2022 15:27:08 TRẦN VĂN BIÊNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
75 1.010824.000.00.00.H23 - Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 24 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/08/2022 15:08:30 - Hạn xử lý: 20/09/2022 15:08:30 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 15:08:30 - Ngày có KQ: 12/09/2022 16:04:59 - Ngày trả KQ: 12/09/2022 16:43:14 TRẦN VĂN HUẤNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
76 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/08/2022 09:57:23 - Hạn xử lý: 17/08/2022 09:57:23 - Ngày hẹn trả: 17/08/2022 09:57:23 - Ngày có KQ: 16/08/2022 14:46:40 - Ngày trả KQ: 16/08/2022 15:14:18 MẠC VĂN ĐẠOThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
77 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/08/2022 09:32:55 - Hạn xử lý: 17/08/2022 09:32:55 - Ngày hẹn trả: 17/08/2022 09:32:55 - Ngày có KQ: 16/08/2022 09:51:43 - Ngày trả KQ: 16/08/2022 10:00:05 TRẦN VĂN SINHThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
78 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/08/2022 09:19:02 - Hạn xử lý: 17/08/2022 09:19:02 - Ngày hẹn trả: 17/08/2022 09:19:02 - Ngày có KQ: 16/08/2022 09:48:37 - Ngày trả KQ: 16/08/2022 10:00:06 NGUYỄN VĂN ĐĂNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1134
Trước & đúng hạn: 1134
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 04:21:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0