TIN TỔNG HỢP KHÁC
Nam Tân tổ chức tổng kết mô hình cấy lúa VNR20, Thiên Ưu 8 bằng máy vụ mùa 2021
17/09/2021 12:00:00

Vụ mùa 2021, Nam Tân gieo cấy tổng diện tích là 178 ha; đến thời điểm này đã có một số diện tích cho thu hoạch.

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Đề án “Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 – 2025”, thực hiện kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/06/2021 của UBND huyện Nam Sách về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2021 và vụ đông 2021-2022. Vụ mùa 2021 xã Nam Tân quy hoạch được 01 mô hình sản xuất hàng hóa tập trung kết hợp lúa cấy bằng máy diện tích 5,2 ha, gieo cấy giống lúa Thiên Ưu 8 và giống VNR20 cho 54 hộ nông dân tại thôn Quảng Tân.
 
(Các đại biểu thăm đồng thực tế) 
 
Ngay từ khi bắt đầu triển khai quy hoạch vùng, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo sát sao công tác quy vùng và triển khai mô hình, đặc biệt chú trọng đến hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên những diện tích cấy lúa máy bằng mạ khay cho các hộ tham gia mô hình, do tình hình dịch bệnh lên chỉ tiến hành thông qua kênh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phối hợp với thôn tổ chức thường xuyên thăm đồng để có những thông báo kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành nhân dân sản xuất.
 
 
(Giống lúa Thiên ưu 8) 
 
HTX DV NN thường xuyên phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kiểm tra, khuyến cáo và hướng dẫn các hộ nông dân tham gia mô hình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.

Chiều ngày 17/9/2021 Phòng Nông nghiệp&PTNT, UBND xã, HTX dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần giống cây trồng Việt Nam tiến hành hội thảo đầu bờ, đánh giá hiệu quả của mô hình để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình trong các vụ tiếp theo.

 
 
Qua so sánh đánh giá thực tế cho thấy, mặc dù số khóm/m2 của giống lúa được cấy bằng máy thấp hơn gieo thẳng nhưng số dảnh hữu hiệu/khóm cao hơn nên số bông hữu hiệu/m2 của giống cấy bằng máy cao hơn gieo thẳng. Cấy lúa bằng máy khoảng cách hàng cách hàng rộng hơn cung cấp đủ ảnh sáng cho lúa quang hợp do vậy tỉ lệ hạt lép của giống cấy bằng máy thấp hơn giống không cấy bằng máy, đó cũng là yếu tố quan trọng cấu thành năng suất. Bên cạnh đó, chi phí cho cấy lúa bằng máy thấp hơn gieo thẳng 50.000 đ/sào. Tuy nhiên Năng suất lúa cấy bằng máy cao gieo thẳng 15-20 kg thóc/sào. Hiệu quả kinh tế rõ rệt khi áp dụng cấy máy bằng mạ khay: lãi thu được cao hơn lúa cấy ngoài mô hình 160.000-185.000 đ/sào (tương đương khoảng 4.795.000 đ/ha).
Từ kết quả trên, các vụ tiếp theo Nam Tân sẽ đề nghị lãnh đạo UBND huyện, Phòng NN&PTNT huyện tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho xã Nam Tân tiếp cận và nhân rộng mô hình cho nhân dân sản xuất và mở rộng mô hình các cho thôn trong xã nhằm tiến tới đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất lúa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất lúa, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung./.
 
Đ/c Mạc Thị Hòa, Phó trưởng Phòng NN&PTNT phát biểu tại hội nghị 
 
 
 Đ/c Hoàng Văn Toan, Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị
 
 
 
Tin bài: CTV 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1171
Trước & đúng hạn: 1171
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 21:06:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 34
Tất cả: 52,728