CHÍNH TRỊ - KINH TẾ
Đảng bộ xã Nam Tân tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
11/08/2022 08:31:18

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU, ngày 19/7/2022 của Huyện ủy Nam Sách về "Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII". 

Sáng ngày 09/8/2022 Đảng bộ xã Nam Tân tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề của nghị quyết, đại biểu cấp trên có đồng chí Linh Văn Phương, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 
 
 
Báo cáo viên Ban Tuyên giáo TU truyền đạt các chuyên đề 
 

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH đảng bộ, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí uỷ viên UB MTTQ, BCH các hội đoàn thể chưa phải là đảng viên.

Hội nghị được nghe đồng chí giảng viên truyền đạt 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Chuyên đề 2: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chuyên đề 3: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Chuyên đề 4: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Sau 1/2 ngày làm việc hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

 

TIN VÀ ẢNH: BAN TUYÊN GIÁO ĐU

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1171
Trước & đúng hạn: 1171
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 22:04:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 36
Tất cả: 52,730