LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã, tuần từ 10/4 - 17/4
15/04/2022 03:52:29

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo UBND xã

Nội dung công việc

Thứ Hai

(11/4/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Nghỉ bù lễ 10/3

- Chiều: Nghỉ bù lễ 10/3

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Nghỉ bù lễ 10/3

- Chiều: Nghỉ bù lễ 10/3

Thứ Ba

(12/4/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Duyệt KH PCTT

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

(13/4/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp UBND huyện

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

(14/4/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

(15/4/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Dự ĐH CCB xã

- Chiều: Họp UBND huyện

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Dự ĐH CCB xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

(16/4/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Chủ nhật

(17/4/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1508
Trước & đúng hạn: 1508
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 09:25:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 54,443