CHÍNH TRỊ - KINH TẾ
UỶ BAN MTTQ XÃ NAM TÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC MTTQ NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
21/12/2022 01:47:42

Thực hiện chương trình công tác của MTTQ xã Nam Tân khoá XXVII nhiệm kỳ 2019- 2024, được sự nhất trí của Uỷ ban MTTQ huyện, Đảng uỷ, UBND xã Nam Tân, Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2022 tại hội trường trung tâm Uỷ ban nhân dân xã nam Tân, Uỷ ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đến dự chỉ đạo hội nghị có

Đại biểu huyện: Đồng chí Nguyễn Đại Chiến- Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Trưởng ban thanh tra nhân dân huyện Nam Sách,

Đại biểu xã: Đồng chí Bùi Hữu Chỉnh- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Văn Lục- Phó bí thư TT Đảng uỷ cùng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, các thành viên Uỷ ban MTTQ đã đến dự đông đủ.

Tại hội nghị thay mặt Uỷ ban MTTQ xã đồng chí Mạc Công Quân-Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trần Đức Thuận-Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng hoạt động ban thanh tra nhân dân năm 2023.

Cũng tại hội nghị, sau một năm hoạt động của Uỷ ban MTTQ xã qua bình xét đã trao tặng khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuẩt sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác của MTTQ năm 2022.

Về dự chỉ đạo hội nghị đồng chí Bùi Hữu Chỉnh- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã đại diện lãnh đạo Đảng uỷ- HĐND- UBND xã phát biểu động viên tập thể Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã trong năm qua đã lỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao và có một số công việc cần tập trung cụ thể như sau:

1. Làm tốt công tác vận động cán bộ và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của các thôn khu dân cư.Làm tốt công tác đoàn kết trong thôn xóm, các tập thể chi hội và nhân dân trong thôn xã.

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác hội đã đề ra năm 2023, làm tốt công tác thi đua khen thưởng động viên các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu để động viên kịp thời.

3. Xây dựng các chương trình giám sát cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 theo kế hoạch, chương trình công tác đã xây dựng.

4. Tham gia tích cực về tuyên truyền cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện công việc còn lại trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM kiểu mẫu của xã nhà trong năm 2022.

5. Phối hợp với các tôt chức thành viên, cơ sở các thôn duy trì nhiệm vụ phân loại rác thải tại hộ gia đình theo nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

6. Ban thanh tra nhân dân làm tốt công tác giám sát cơ sở các thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc được giao, Ban giám sát đầu tư của công đồng thực hiện giám sát các nội dung chương trình theo kế hoạch đã xây dựng đảm bảo chặt chẽ, trung thực, phản ánh kịp thời giúp cấp uỷ đảng chính quyền nắm bắt để giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIN VÀ ẢNH: MTTQ Xà
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 760
Trước & đúng hạn: 760
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 04:43:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 49,849