CHÍNH TRỊ - KINH TẾ
ỦY BAN MTTQ XÃ NAM TÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC MTTQ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.
11/07/2023 04:20:13

ng Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2023, tại phòng họp Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Về dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc- Phó chủ tịch HĐND xã, đồng chí Trịnh Đại Dương- Phó chủ tịch UBND xã, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã về dự đông đủ.

Tại hội nghị thay mặt Ủy ban MTTQ xã, Đ/c Mạc Công Quân- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã thông qua Báo cáo Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã tiếp thu 01 ý kiến phát biểu tham gia trong công tác Thanh tra nhân dân, Ban giám sát dầu tư của cộng đồng.

 
 
 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ xã trong 6 tháng cuối năm tập trung vào mốt số nội dung cụ thể như sau:

1. Quan tâm công tác tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025); các chương trình, đề án của địa phương. Cụ thể hóa trong nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ các cấp, chuẩn bị việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam.

2. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm của HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, chủ trì lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại hội nghị tiếp xúc đối thoại.Tham gia các cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND theo kế hoạch.

3. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phát động cụ thể là: Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí đã đạt được của NTM Nang cao và hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu để đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt chuẩn NTM kiểu mẫu .

- Triển khai các chương trình phối hợp: Đề án "Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư; Đề án 01- 138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

- Thực hiện và triển khai tốt đề án phát triển ứng dụng dứ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 xã Nam Tân.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm Ngày thương bình liệt sỹ. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

4. Tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo và triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội: vận động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sản xuất, tặng quà cho hộ nghèo; Phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, kịp thời tổ chức vận động quyên góp hoạt động cứu trợ đột xuất.

5. Tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội, lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của hoạt động của Ban công tác Mặt trận, của Ban thanh tra nhân dân ở các thôn.

6. Tăng cường công tác phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải ở cơ sở. Phối hợp và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp của HĐND xã.

- Tổ chức tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2023 - 2025.

7. Quan tâm việc củng cố, kiện toàn tổ chức, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở các thôn; quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đề ra những nội dung công việc trọng tâm, trọng điểm, đổi mới về nội dung và hình thức thống nhất hành động trong thời gian tới, hội nghị Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1545
Trước & đúng hạn: 1545
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 15:03:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 54,565