TIN TỔNG HỢP KHÁC
UBND xã Nam Tân kiểm tra các doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14/06/2021 12:00:00

Thực hiện Công văn số 1875/UBND-VP ngày 25/5/2021 về phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Công văn số 149/UBND-KT&HT ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách về thực hiện một số giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Nam Sách.

Thực hiện Công văn số 340/UBND-KT&HT ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách về tăng cường kiểm soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chủ động ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn huyện Nam Sách.

Từ ngày 08/6/2021 đến ngày 09/6/2021, Tổ kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các công ty, doanh nghiệp của UBND xã Nam Tân, do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Nam Tân.

 

Tại các buổi kiểm tra, Tổ kiểm tra thực tế tại các phân xưởng sản xuất, kiểm tra hồ sơ sổ sách về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cũng tại các buổi kiển tra, đoàn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo các mức điểm được quy định tại Quyết định số 572/QĐ- UBND ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19 tại cơ sở lao động.

Kết quả, các doanh nghiệp được kiểm tra đều đáp ứng được các tiêu chí về phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quy định tại Quyết định số 572/QĐ- UBND ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương.

 

Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chi tiết cho từng chuyền sản xuất, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp; xây dựng phương án đối phó với các tình huống giả định khi xảy ra dịch bệnh.

Triển khai, phổ biến kế hoạch tới từng công nhân trong doanh nghiệp và yêu cầu công nhân ký cam kết về việc nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch.

Chủ động ký cam kết với UBND xã về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Bộ tiêu chí được ban hành lại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành lập và duy trì hoạt động Tổ an toàn Covid. Thường xuyên tuyên truyền, giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trong doanh nghiệp (sốt, ho, đau họng, cảm cúm, viêm đường hô hấp) hướng dẫn cách ly; mỗi Tổ có từ 06 đến 10 thành viên thực hiện tự giám sát trong ngày và báo cáo công ty.

Chủ động tuyên truyền công nhân, người lao động thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định phòng chống dịch chung (Quy định 5K của Bộ Y tế) cũng như thực hiện quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bắt buộc riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp và của UBND xã; tuyên truyền, chấp hành thực hiện nghiêm Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, nơi cư trú, tạm trú đối với công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại các doanh nghiệp cần phải khắc phục như: Khoảng cách giữa các công nhân chưa đảm bảo; sổ ghi chép người ra, vào công ty còn sơ sài; vật tư y tế dự trù cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 còn thiếu….

Sau kiểm tra, các doanh nghiệp đều cam kết sẽ khắc phục ngay các tồn tại để công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tốt hơn, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Tin và ảnh: CTV

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1171
Trước & đúng hạn: 1171
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 21:56:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 35
Tất cả: 52,729