GIÁO DỤC - Y TẾ
Hướng dẫn tạm thời cách ly (F1) tại nhà của Sở Y tế Hải Dương
18/11/2021 12:00:00

Theo Hướng dẫn tạm thời của Sở Y tế Hải Dương, người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh Covid-19 (F1) có thể cách ly tại nhà nếu bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

 
 

Ngoài ra, Sở Y tế Hải Dương quy định, nhà ở khu vực nông thôn dùng để cách ly F1 có thể dùng nhà vệ sinh chung, nhưng người cách ly và thành viên gia đình phải bố trí thời gian, tránh tiếp xúc. Người cách ly phải dùng riêng vật dụng, đồ dùng cá nhân. Phòng cách ly khuyến khích không dùng điều hoà, bảo đảm thông thoáng khí.

Người cách ly nếu không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho Tổ “Covid cộng đồng” hoặc cán bộ y tế về tình hình sức khỏe, thân nhiệt của bản thân hàng ngày...

Nguồn: Báo điện tử Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1134
Trước & đúng hạn: 1134
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 03:45:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0