CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 16/7/2022 đến ngày 30/7/2022
05/08/2022 10:56:55

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/07/2022 16:54:58 - Hạn xử lý: 03/08/2022 16:54:58 - Ngày hẹn trả: 03/08/2022 16:54:58 - Ngày có KQ: 29/07/2022 17:03:13 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 14:11:41 TRẦN VĂN TUẤNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/07/2022 16:37:57 - Hạn xử lý: 01/08/2022 16:37:57 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 16:37:57 - Ngày có KQ: 29/07/2022 17:03:51 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 14:11:43 TRẦN VĂN TUẤNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/07/2022 15:42:31 - Hạn xử lý: 01/08/2022 15:42:31 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 15:42:31 - Ngày có KQ: 29/07/2022 16:06:30 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 16:52:26 TRẦN VĂN TUẤNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/07/2022 15:10:30 - Hạn xử lý: 01/08/2022 15:10:30 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 15:10:30 - Ngày có KQ: 29/07/2022 15:28:52 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 16:52:28 VŨ VĂN DỤThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/07/2022 15:07:44 - Hạn xử lý: 01/08/2022 15:07:44 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 15:07:44 - Ngày có KQ: 29/07/2022 15:23:51 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 16:52:29 BÙI THỊ PHƯƠNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/07/2022 15:04:59 - Hạn xử lý: 05/08/2022 15:04:59 - Ngày hẹn trả: 05/08/2022 15:04:59 - Ngày có KQ: 29/07/2022 16:05:12 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 16:52:30 NGUYỄN VĂN CHỨCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/07/2022 14:44:33 - Hạn xử lý: 05/08/2022 14:44:33 - Ngày hẹn trả: 05/08/2022 14:44:33 - Ngày có KQ: 29/07/2022 15:42:38 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 16:52:32 NGUYỄN THỊ TƯỚCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 16:32:03 - Hạn xử lý: 01/08/2022 16:32:03 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 16:32:03 - Ngày có KQ: 28/07/2022 17:02:11 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:58:58 NGUYỄN THỊ CHANHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 16:09:45 - Hạn xử lý: 04/08/2022 16:09:45 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 16:09:45 - Ngày có KQ: 28/07/2022 16:41:51 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:59:00 NGUYỄN VĂN ĐIỆNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 15:44:56 - Hạn xử lý: 01/08/2022 15:44:56 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 15:44:56 - Ngày có KQ: 28/07/2022 17:01:28 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:59:01 NGUYỄN VĂN LẬPThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 14:56:39 - Hạn xử lý: 29/07/2022 14:56:39 - Ngày hẹn trả: 29/07/2022 14:56:39 - Ngày có KQ: 28/07/2022 15:06:28 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:59:02 NGUYỄN VĂN BÙIThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 14:55:16 - Hạn xử lý: 29/07/2022 14:55:16 - Ngày hẹn trả: 29/07/2022 14:55:16 - Ngày có KQ: 28/07/2022 15:07:58 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:59:04 LÊ THỊ BÍCHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 10:07:58 - Hạn xử lý: 04/08/2022 10:07:58 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 10:07:58 - Ngày có KQ: 28/07/2022 15:48:43 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:59:05 NGUYỄN THỊ THƠMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 10:01:12 - Hạn xử lý: 04/08/2022 10:01:12 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 10:01:12 - Ngày có KQ: 28/07/2022 15:04:44 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:59:06 NGUYỄN VĂN PHẬNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 08:56:07 - Hạn xử lý: 29/07/2022 08:56:07 - Ngày hẹn trả: 29/07/2022 08:56:07 - Ngày có KQ: 28/07/2022 15:03:08 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:59:08 TRẦN VĂN TUYỀNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 1.005461.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai tử 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/07/2022 08:16:06 - Hạn xử lý: 04/08/2022 08:16:06 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 08:16:06 - Ngày có KQ: 28/07/2022 15:03:47 - Ngày trả KQ: 29/07/2022 07:59:09 NGUYỄN VĂN PHẬNLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/07/2022 15:58:51 - Hạn xử lý: 03/08/2022 15:58:51 - Ngày hẹn trả: 03/08/2022 15:58:51 - Ngày có KQ: 27/07/2022 16:32:02 - Ngày trả KQ: 28/07/2022 10:15:07 NGUYỄN THỊ HOÀĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/07/2022 15:11:56 - Hạn xử lý: 03/08/2022 15:11:56 - Ngày hẹn trả: 03/08/2022 15:11:56 - Ngày có KQ: 27/07/2022 16:33:09 - Ngày trả KQ: 28/07/2022 10:15:09 NGUYỄN THỊ BỘTThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 27/07/2022 15:04:04 - Hạn xử lý: 28/07/2022 15:04:04 - Ngày hẹn trả: 28/07/2022 15:04:04 - Ngày có KQ: 27/07/2022 15:56:39 - Ngày trả KQ: 27/07/2022 16:05:09 NGUYỄN THỊ NGHỊThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/07/2022 14:58:00 - Hạn xử lý: 29/07/2022 14:58:00 - Ngày hẹn trả: 29/07/2022 14:58:00 - Ngày có KQ: 26/07/2022 16:47:55 - Ngày trả KQ: 27/07/2022 13:47:56 BÙI THỊ VÂNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/07/2022 10:36:29 - Hạn xử lý: 02/08/2022 10:36:29 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 10:36:29 - Ngày có KQ: 26/07/2022 10:54:19 - Ngày trả KQ: 26/07/2022 14:36:12 NGUYỄN THỊ HOALong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/07/2022 10:27:58 - Hạn xử lý: 27/07/2022 10:27:58 - Ngày hẹn trả: 27/07/2022 10:27:58 - Ngày có KQ: 26/07/2022 10:53:39 - Ngày trả KQ: 26/07/2022 14:36:13 NGUYỄN THỊ LINH ANHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/07/2022 07:31:30 - Hạn xử lý: 27/07/2022 07:31:30 - Ngày hẹn trả: 27/07/2022 07:31:30 - Ngày có KQ: 26/07/2022 10:30:04 - Ngày trả KQ: 26/07/2022 14:36:15 VŨ THỊ THU HOÀTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/07/2022 15:48:00 - Hạn xử lý: 26/07/2022 15:48:00 - Ngày hẹn trả: 26/07/2022 15:48:00 - Ngày có KQ: 26/07/2022 10:26:33 - Ngày trả KQ: 26/07/2022 14:36:16 TRẦN HUY HOÀNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/07/2022 15:38:21 - Hạn xử lý: 01/08/2022 15:38:21 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 15:38:21 - Ngày có KQ: 25/07/2022 16:06:04 - Ngày trả KQ: 26/07/2022 07:04:00 MẠC XUÂN GIỚILong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/07/2022 15:29:14 - Hạn xử lý: 01/08/2022 15:29:14 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 15:29:14 - Ngày có KQ: 25/07/2022 16:45:55 - Ngày trả KQ: 26/07/2022 07:04:02 TRỊNH VĂN HẬUThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/07/2022 15:23:55 - Hạn xử lý: 26/07/2022 15:23:55 - Ngày hẹn trả: 26/07/2022 15:23:55 - Ngày có KQ: 25/07/2022 15:37:48 - Ngày trả KQ: 26/07/2022 07:04:03 TRẦN VĂN DOANHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/07/2022 10:29:11 - Hạn xử lý: 01/08/2022 10:29:11 - Ngày hẹn trả: 01/08/2022 10:29:11 - Ngày có KQ: 25/07/2022 16:49:00 - Ngày trả KQ: 26/07/2022 07:04:05 BÙI THỊ SENTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/07/2022 09:59:49 - Hạn xử lý: 26/07/2022 09:59:49 - Ngày hẹn trả: 26/07/2022 09:59:49 - Ngày có KQ: 25/07/2022 11:06:03 - Ngày trả KQ: 25/07/2022 15:36:36 PHAN THỊ LANTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/07/2022 09:14:27 - Hạn xử lý: 26/07/2022 09:14:27 - Ngày hẹn trả: 26/07/2022 09:14:27 - Ngày có KQ: 25/07/2022 14:34:27 - Ngày trả KQ: 25/07/2022 15:36:37 BÙI THỊ SENTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 25/07/2022 08:44:17 - Hạn xử lý: 26/07/2022 08:44:17 - Ngày hẹn trả: 26/07/2022 08:44:17 - Ngày có KQ: 25/07/2022 11:05:02 - Ngày trả KQ: 25/07/2022 15:36:39 NGUYỄN VĂN PHẬNLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/07/2022 16:06:45 - Hạn xử lý: 29/07/2022 16:06:45 - Ngày hẹn trả: 29/07/2022 16:06:45 - Ngày có KQ: 22/07/2022 16:37:35 - Ngày trả KQ: 25/07/2022 06:48:06 NGUYỄN THỊ SÁNGQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/07/2022 14:56:05 - Hạn xử lý: 25/07/2022 14:56:05 - Ngày hẹn trả: 25/07/2022 14:56:05 - Ngày có KQ: 22/07/2022 15:30:35 - Ngày trả KQ: 25/07/2022 06:48:09 TRẦN VĂN CHUThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/07/2022 14:54:35 - Hạn xử lý: 25/07/2022 14:54:35 - Ngày hẹn trả: 25/07/2022 14:54:35 - Ngày có KQ: 22/07/2022 16:37:05 - Ngày trả KQ: 25/07/2022 06:48:11 NGÔ THỊ MẾNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/07/2022 16:28:42 - Hạn xử lý: 22/07/2022 16:28:42 - Ngày hẹn trả: 22/07/2022 16:28:42 - Ngày có KQ: 21/07/2022 16:48:38 - Ngày trả KQ: 22/07/2022 15:09:00 NGUYỄN VĂN HÙNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/07/2022 15:43:32 - Hạn xử lý: 22/07/2022 15:43:32 - Ngày hẹn trả: 22/07/2022 15:43:32 - Ngày có KQ: 21/07/2022 16:47:55 - Ngày trả KQ: 22/07/2022 15:09:01 NGUYỄN VĂN HÙNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/07/2022 15:35:17 - Hạn xử lý: 22/07/2022 15:35:17 - Ngày hẹn trả: 22/07/2022 15:35:17 - Ngày có KQ: 21/07/2022 16:02:46 - Ngày trả KQ: 22/07/2022 15:09:03 NGUYỄN THỊ THƯĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/07/2022 09:39:47 - Hạn xử lý: 22/07/2022 09:39:47 - Ngày hẹn trả: 22/07/2022 09:39:47 - Ngày có KQ: 21/07/2022 10:15:10 - Ngày trả KQ: 21/07/2022 14:17:45 NGUYỄN THỊ HỒNGQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/07/2022 10:55:04 - Hạn xử lý: 27/07/2022 10:55:04 - Ngày hẹn trả: 27/07/2022 10:55:04 - Ngày có KQ: 20/07/2022 14:09:36 - Ngày trả KQ: 21/07/2022 07:14:06 NGUYỄN THỊ HIỀNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/07/2022 10:48:10 - Hạn xử lý: 27/07/2022 10:48:10 - Ngày hẹn trả: 27/07/2022 10:48:10 - Ngày có KQ: 20/07/2022 14:16:22 - Ngày trả KQ: 20/07/2022 14:27:59 NGUYỄN VĂN VƯỢNGĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/07/2022 10:42:33 - Hạn xử lý: 27/07/2022 10:42:33 - Ngày hẹn trả: 27/07/2022 10:42:33 - Ngày có KQ: 20/07/2022 14:42:04 - Ngày trả KQ: 21/07/2022 07:14:07 NGUYỄN VĂN ĐẮCĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/07/2022 10:31:22 - Hạn xử lý: 21/07/2022 10:31:22 - Ngày hẹn trả: 21/07/2022 10:31:22 - Ngày có KQ: 20/07/2022 14:44:22 - Ngày trả KQ: 21/07/2022 07:14:09 TRỊNH VĂN TÂMĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 20/07/2022 08:56:45 - Hạn xử lý: 21/07/2022 08:56:45 - Ngày hẹn trả: 21/07/2022 08:56:45 - Ngày có KQ: 20/07/2022 09:19:32 - Ngày trả KQ: 20/07/2022 14:24:19 NGUYỄN VĂN TUYÊNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/07/2022 16:02:45 - Hạn xử lý: 20/07/2022 16:02:45 - Ngày hẹn trả: 20/07/2022 16:02:45 - Ngày có KQ: 19/07/2022 16:14:46 - Ngày trả KQ: 20/07/2022 07:20:11 TRẦN VĂN NAMĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/07/2022 15:17:45 - Hạn xử lý: 26/07/2022 15:17:45 - Ngày hẹn trả: 26/07/2022 15:17:45 - Ngày có KQ: 19/07/2022 16:06:45 - Ngày trả KQ: 20/07/2022 07:20:13 TRẦN VĂN NAMThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/07/2022 11:19:10 - Hạn xử lý: 21/07/2022 11:19:10 - Ngày hẹn trả: 21/07/2022 11:19:10 - Ngày có KQ: 19/07/2022 14:46:00 - Ngày trả KQ: 20/07/2022 07:20:15 NGUYỄN THẾ THÀNHTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
47 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/07/2022 11:14:57 - Hạn xử lý: 21/07/2022 11:14:57 - Ngày hẹn trả: 21/07/2022 11:14:57 - Ngày có KQ: 19/07/2022 14:52:11 - Ngày trả KQ: 20/07/2022 07:20:16 NGUYỄN THỊ VĨNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/07/2022 11:07:36 - Hạn xử lý: 22/07/2022 11:07:36 - Ngày hẹn trả: 22/07/2022 11:07:36 - Ngày có KQ: 19/07/2022 15:05:54 - Ngày trả KQ: 20/07/2022 07:20:17 MẠC VĂN TUẤNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/07/2022 10:10:38 - Hạn xử lý: 22/07/2022 10:10:38 - Ngày hẹn trả: 22/07/2022 10:10:38 - Ngày có KQ: 19/07/2022 14:27:10 - Ngày trả KQ: 20/07/2022 07:20:19 MẠC ĐĂNG KHANGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/07/2022 16:41:25 - Hạn xử lý: 19/07/2022 16:41:25 - Ngày hẹn trả: 19/07/2022 16:41:25 - Ngày có KQ: 19/07/2022 09:10:32 - Ngày trả KQ: 19/07/2022 09:52:12 NGUYỄN MINH KHUÊThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
51 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/07/2022 16:01:13 - Hạn xử lý: 19/07/2022 16:01:13 - Ngày hẹn trả: 19/07/2022 16:01:13 - Ngày có KQ: 18/07/2022 16:08:27 - Ngày trả KQ: 18/07/2022 16:13:14 NGUYỄN MINH HIẾUThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/07/2022 15:59:47 - Hạn xử lý: 19/07/2022 15:59:47 - Ngày hẹn trả: 19/07/2022 15:59:47 - Ngày có KQ: 19/07/2022 09:21:49 - Ngày trả KQ: 19/07/2022 09:52:14 MẠC VĂN THẮNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/07/2022 15:57:37 - Hạn xử lý: 19/07/2022 15:57:37 - Ngày hẹn trả: 19/07/2022 15:57:37 - Ngày có KQ: 19/07/2022 09:34:52 - Ngày trả KQ: 19/07/2022 09:52:15 MẠC VĂN THẮNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/07/2022 15:34:37 - Hạn xử lý: 25/07/2022 15:34:37 - Ngày hẹn trả: 25/07/2022 15:34:37 - Ngày có KQ: 18/07/2022 15:39:42 - Ngày trả KQ: 18/07/2022 16:04:38 NGUYỄN VĂN MẠNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
55 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 18/07/2022 14:30:29 - Hạn xử lý: 19/07/2022 14:30:29 - Ngày hẹn trả: 19/07/2022 14:30:29 - Ngày có KQ: 18/07/2022 15:38:18 - Ngày trả KQ: 18/07/2022 16:04:39 NGUYỄN VĂN HUYThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1171
Trước & đúng hạn: 1171
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 21:25:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 34
Tất cả: 52,728