NÔNG THÔN MỚI
THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
23/11/2022 04:27:34

Ngày 23/11/2022 UBND xã Nam Tân ban hành Công văn số 327/CV-UBND về việc lấy ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là ý kiến của người dân, tham gia vào Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Nam Tân năm 2022.
Đề nghị MTTQ xã, các đoàn thể chính trị xã hội vận động hội viên, đoàn viên của mình tham gia ý kiến vào Dự thảo. UBND xã cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân vào bản Dự thảo báo cáo này.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về UBND xã trước ngày 08/12/2022, thông qua Văn phòng UBND xã, hoặc Công chức Địa chính - Xây dựng phụ trách công tác GTTL và xây dựng Nông thôn mới.

Chi tiết xem tại đây:
1. Dự thảo Báo cáo: Du thao BC XD NTM.pdf
2. Công văn xin ý kiến: CV xin y kien.pdf

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 760
Trước & đúng hạn: 760
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 03:22:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 49,846