CHÍNH TRỊ - KINH TẾ
HỘI NÔNG DÂN XÃ NAM TÂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI HỘI NÔNG DÂN NHIỆM KỲ 2022- 2027
29/11/2022 08:54:20

Thực hiện hướng dẫn số 64 -HD/HND, ngày 20/5/2022 của Ban chấp hành Hội Nông dân Tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Đại hội Chi hội nông dân, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Nam Tân đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo 5 chi hội tổ chức Đại hội Chi hội nông dân nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tời gian diễn ra Đại hội các chi hội nông từ ngày 21 đến ngày 24/11/2022. Đại hội chi hội nông dân có nhiệm vụ tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022, đánh giá những chỉ tiêu đã hoàn thành, chỉ ra những việc chưa làm được, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Cũng tại đại hội bằng hình thức bầu biểu quyết giơ tay các chi hội đã bầu ra Ban chấp hành chi hội gồm 3 đồng chí theo cơ cấu 1 Chi hội trưởng, 1 Chi hội phó và 1 Ủy viên ban chấp hành chi hội. Sau đại hội Ban chấp hành chi hội họp phiên thứ nhất bầu chi hội trưởng và chi hội phó, đồng thời các chi hội đã bầu đủ 70 đại biểu theo phân bổ để đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nam Tân lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội chi hội nông dân nhiệm kỳ 2022 – 2027 là  đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ hội và hội viên nông dân trong xã, nhằm tổng kết nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua đại hội, hội viên, nông dân được nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy khát vọng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong thời kỳ đổi mới.Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội ở địa phương.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nam Tân lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến diễn ra trong quý I năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội các chi hội

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIN VÀ ẢNH: HỘI NÔNG DÂN 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1171
Trước & đúng hạn: 1171
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 22:47:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 36
Tất cả: 52,730