THÔNG BÁO
Về kế hoạch tổ chức lễ hội đền Long Động
09/02/2023 02:50:32

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BTV Huyện uỷ Nam Sách, UBND huyện Nam Sách quyết định nâng cấp lễ hội đền Long Động lên thành lễ hội cấp huyện. UBND huyện Nam Sách đã có quyết định thành lập BTC lễ hội. Căn cứ vào quyết định thành lập BTC, ngày 17/11/2022 BTC lễ hội đền Long Động xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống đền Long Động năm 2023. Lẽ hội sẽ được diễn ra trong 3 ngày từ ngày 28/02/2023 đến ngày 02/3/2023.
Chi tiết cụ thể xem tại đây: 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 760
Trước & đúng hạn: 760
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 04:22:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 3
Tất cả: 49,848