THÔNG BÁO
Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo Luật đât đai (sửa đổi)
20/02/2023 02:50:07

Thực hiện Kế hoạch số105/KH-MT, ngày 14/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 20 tháng 02 năm 2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Nam Tân xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Chi tiết xem tại đây:

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 760
Trước & đúng hạn: 760
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 04:23:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 3
Tất cả: 49,848