LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã, tuần từ 16/5 - 22/5
16/05/2022 12:00:00

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo UBND xã

Nội dung công việc

Thứ Hai

(16/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

(17/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

(18/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Tập huấn HĐND xã

- Chiều: Tập huấn HĐND xã

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Tập huấn HĐND xã

- Chiều: Tập huấn HĐND xã

Thứ Năm

(19/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Tập huấn HĐND xã

- Chiều: Tập huấn HĐND xã

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Tập huấn HĐND xã

- Chiều: Tập huấn HĐND xã

Thứ Sáu

(20/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Tập huấn HĐND xã

- Chiều: Tập huấn HĐND xã

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng: Tập huấn HĐND xã

- Chiều: Tập huấn HĐND xã

Thứ Bảy

(21/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Chủ nhật

(22/5/2022)

Đ/c Hoàng Văn Toan

Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Đ/c Trịnh Đại Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

- Sáng:

- Chiều:

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1171
Trước & đúng hạn: 1171
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 20:55:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 34
Tất cả: 52,728