CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai dự toán NSX Quí 1.2023
10/04/2023 12:00:00

Ngày 03/4/2023 UBND xã Nam Tân đã ban hành quyết định số 140/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Quí 1 năm 2023.
Chi tiết xem tại đây: QD 142 q1.pdf
                                     
                              
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1150
Trước & đúng hạn: 1150
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 16:41:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 20
Tất cả: 52,609