CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/11/2022
22/11/2022 03:38:11

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/11/2022 16:31:57 - Hạn xử lý: 16/11/2022 16:31:57 - Ngày hẹn trả: 16/11/2022 16:31:57 - Ngày có KQ: 15/11/2022 17:10:07 - Ngày trả KQ: 15/11/2022 17:11:32 TRẦN VĂN DIÊNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/11/2022 11:27:27 - Hạn xử lý: 22/11/2022 11:27:27 - Ngày hẹn trả: 22/11/2022 11:27:27 - Ngày có KQ: 15/11/2022 17:05:30 - Ngày trả KQ: 15/11/2022 17:11:33 TRẦN KIM PHÚCQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/11/2022 11:25:52 - Hạn xử lý: 16/11/2022 11:25:52 - Ngày hẹn trả: 16/11/2022 11:25:52 - Ngày có KQ: 15/11/2022 17:03:11 - Ngày trả KQ: 15/11/2022 17:11:35 PHAN THỊ LỆ YẾNLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/11/2022 11:19:28 - Hạn xử lý: 22/11/2022 11:19:28 - Ngày hẹn trả: 22/11/2022 11:19:28 - Ngày có KQ: 15/11/2022 17:04:11 - Ngày trả KQ: 15/11/2022 17:11:36 TRẦN THỊ HUYỀNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/11/2022 11:17:59 - Hạn xử lý: 18/11/2022 11:17:59 - Ngày hẹn trả: 18/11/2022 11:17:59 - Ngày có KQ: 15/11/2022 17:02:02 - Ngày trả KQ: 15/11/2022 17:11:38 TRẦN VĂN TƯỞNGTHÔN TRUNG HÀ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 14:43:00 - Hạn xử lý: 14/11/2022 14:43:00 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 14:43:00 - Ngày có KQ: 11/11/2022 15:02:18 - Ngày trả KQ: 14/11/2022 13:49:52 BÙI THỊ THÚYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 14:41:50 - Hạn xử lý: 14/11/2022 14:41:50 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 14:41:50 - Ngày có KQ: 11/11/2022 15:01:50 - Ngày trả KQ: 14/11/2022 13:49:54 BÙI THỊ THÚYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 14:40:31 - Hạn xử lý: 14/11/2022 14:40:31 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 14:40:31 - Ngày có KQ: 11/11/2022 15:01:08 - Ngày trả KQ: 14/11/2022 13:49:55 BÙI THỊ THÚYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 11:10:09 - Hạn xử lý: 15/11/2022 11:10:09 - Ngày hẹn trả: 15/11/2022 11:10:09 - Ngày có KQ: 11/11/2022 14:15:54 - Ngày trả KQ: 14/11/2022 13:49:57 MẠC THỊ HOATrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 10:30:20 - Hạn xử lý: 16/11/2022 10:30:20 - Ngày hẹn trả: 16/11/2022 10:30:20 - Ngày có KQ: 11/11/2022 14:11:01 - Ngày trả KQ: 14/11/2022 13:49:59 ĐỖ VĂN DOANHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 10:28:34 - Hạn xử lý: 14/11/2022 10:28:34 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 10:28:34 - Ngày có KQ: 11/11/2022 14:15:10 - Ngày trả KQ: 14/11/2022 13:50:01 VŨ THỊ THU HOÀTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 08:59:09 - Hạn xử lý: 14/11/2022 08:59:09 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 08:59:09 - Ngày có KQ: 11/11/2022 09:44:18 - Ngày trả KQ: 11/11/2022 13:33:47 NGUYỄN THỊ BƯỞIThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 08:59:52 - Hạn xử lý: 14/11/2022 08:59:52 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 08:59:52 - Ngày có KQ: 11/11/2022 09:43:20 - Ngày trả KQ: 11/11/2022 13:33:49 NGUYỄN THỊ BƯỞIThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/11/2022 08:54:25 - Hạn xử lý: 14/11/2022 08:54:25 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 08:54:25 - Ngày có KQ: 11/11/2022 09:36:32 - Ngày trả KQ: 11/11/2022 13:33:51 BÙI VĂN TRƯỜNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 10:41:59 - Hạn xử lý: 17/11/2022 10:41:59 - Ngày hẹn trả: 17/11/2022 10:41:59 - Ngày có KQ: 10/11/2022 11:16:33 - Ngày trả KQ: 10/11/2022 14:38:40 NGUYỄN VĂN THỤThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 08:49:21 - Hạn xử lý: 15/11/2022 08:49:21 - Ngày hẹn trả: 15/11/2022 08:49:21 - Ngày có KQ: 10/11/2022 09:42:40 - Ngày trả KQ: 10/11/2022 10:38:03 ĐỖ THỊ UYThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 08:50:01 - Hạn xử lý: 11/11/2022 08:50:01 - Ngày hẹn trả: 11/11/2022 08:50:01 - Ngày có KQ: 10/11/2022 09:43:55 - Ngày trả KQ: 10/11/2022 10:38:05 TRẦN VĂN VIÊNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 08:21:06 - Hạn xử lý: 11/11/2022 08:21:06 - Ngày hẹn trả: 11/11/2022 08:21:06 - Ngày có KQ: 10/11/2022 09:06:15 - Ngày trả KQ: 10/11/2022 10:38:07 ĐỖ THỊ UYThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 08:11:47 - Hạn xử lý: 17/11/2022 08:11:47 - Ngày hẹn trả: 17/11/2022 08:11:47 - Ngày có KQ: 10/11/2022 09:06:59 - Ngày trả KQ: 10/11/2022 10:38:09 TRẦN XUÂN GIÁPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 15:33:05 - Hạn xử lý: 10/11/2022 15:33:05 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 15:33:05 - Ngày có KQ: 09/11/2022 16:39:03 - Ngày trả KQ: 10/11/2022 07:52:14 MẠC THỊ NGỌCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 14:59:20 - Hạn xử lý: 10/11/2022 14:59:20 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 14:59:20 - Ngày có KQ: 09/11/2022 15:16:53 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 15:44:33 BÙI THỊ THẮMThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 14:58:39 - Hạn xử lý: 10/11/2022 14:58:39 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 14:58:39 - Ngày có KQ: 09/11/2022 17:18:28 - Ngày trả KQ: 10/11/2022 07:52:16 BÙI THỊ THẮMThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 10:56:24 - Hạn xử lý: 10/11/2022 10:56:24 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 10:56:24 - Ngày có KQ: 09/11/2022 11:19:03 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 14:58:02 NGUYỄN THỊ YẾNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 10:35:35 - Hạn xử lý: 10/11/2022 10:35:35 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 10:35:35 - Ngày có KQ: 09/11/2022 11:13:27 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 14:58:05 BÙI VĂN THIỆUTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 10:36:40 - Hạn xử lý: 10/11/2022 10:36:40 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 10:36:40 - Ngày có KQ: 09/11/2022 11:13:59 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 14:58:07 BÙI VĂN THIỆUTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 10:34:47 - Hạn xử lý: 10/11/2022 10:34:47 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 10:34:47 - Ngày có KQ: 09/11/2022 11:14:54 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 14:58:09 TRẦN HUY HANHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 10:33:08 - Hạn xử lý: 14/11/2022 10:33:08 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 10:33:08 - Ngày có KQ: 09/11/2022 11:17:17 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 14:58:11 ĐỖ THỊ THUẬNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 16:25:27 - Hạn xử lý: 09/11/2022 16:25:27 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 16:25:27 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:28:04 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:19 NGUYỄN THANH BIÊNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 16:26:19 - Hạn xử lý: 09/11/2022 16:26:19 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 16:26:19 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:28:36 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:20 NGUYỄN THANH BIÊNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 16:24:10 - Hạn xử lý: 09/11/2022 16:24:10 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 16:24:10 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:29:09 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:22 NGUYỄN THANH BIÊNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 16:22:33 - Hạn xử lý: 09/11/2022 16:22:33 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 16:22:33 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:29:44 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:24 MAI VĂN NHÂNTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 15:57:50 - Hạn xử lý: 09/11/2022 15:57:50 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 15:57:50 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:08:59 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:25 BÙI VĂN TRƯỜNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 15:46:32 - Hạn xử lý: 09/11/2022 15:46:32 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 15:46:32 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:11:00 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:27 TÂN TIẾN HOÀNGThôn Quảng Tân
34 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 15:29:45 - Hạn xử lý: 09/11/2022 15:29:45 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 15:29:45 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:11:30 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:29 NINH THỊ HOÀThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 15:22:30 - Hạn xử lý: 09/11/2022 15:22:30 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 15:22:30 - Ngày có KQ: 08/11/2022 15:25:20 - Ngày trả KQ: 08/11/2022 15:33:52 BÙI VĂN TRƯỜNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 15:19:17 - Hạn xử lý: 09/11/2022 15:19:17 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 15:19:17 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:22:01 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:30 NGUYỄN VĂN VỮNGđột hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 15:18:20 - Hạn xử lý: 09/11/2022 15:18:20 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 15:18:20 - Ngày có KQ: 08/11/2022 16:22:29 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 11:08:32 NGUYỄN THỊ MÂYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 15:12:06 - Hạn xử lý: 09/11/2022 15:12:06 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 15:12:06 - Ngày có KQ: 08/11/2022 15:26:13 - Ngày trả KQ: 08/11/2022 15:33:55 BÙI TRỌNG THÀNHThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 10:42:28 - Hạn xử lý: 09/11/2022 10:42:28 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 10:42:28 - Ngày có KQ: 08/11/2022 10:56:14 - Ngày trả KQ: 08/11/2022 14:46:31 NGUYỄN THỊ HƯỜNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 10:35:20 - Hạn xử lý: 09/11/2022 10:35:20 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 10:35:20 - Ngày có KQ: 08/11/2022 10:56:56 - Ngày trả KQ: 08/11/2022 14:46:33 NGUYỄN THỊ HƯỜNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 10:28:42 - Hạn xử lý: 09/11/2022 10:28:42 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 10:28:42 - Ngày có KQ: 08/11/2022 10:55:12 - Ngày trả KQ: 08/11/2022 14:46:35 HOÀNG VĂN TUẤNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 16:37:18 - Hạn xử lý: 08/11/2022 16:37:18 - Ngày hẹn trả: 08/11/2022 16:37:18 - Ngày có KQ: 07/11/2022 17:02:42 - Ngày trả KQ: 08/11/2022 10:38:01 TRẦN VĂN HUẤNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 16:35:26 - Hạn xử lý: 14/11/2022 16:35:26 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 16:35:26 - Ngày có KQ: 07/11/2022 16:37:48 - Ngày trả KQ: 07/11/2022 16:55:31 VŨ VĂN HƯNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 16:31:29 - Hạn xử lý: 14/11/2022 16:31:29 - Ngày hẹn trả: 14/11/2022 16:31:29 - Ngày có KQ: 07/11/2022 16:38:39 - Ngày trả KQ: 07/11/2022 16:55:32 MẠC VĂN KHOAThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 16:26:51 - Hạn xử lý: 08/11/2022 16:26:51 - Ngày hẹn trả: 08/11/2022 16:26:51 - Ngày có KQ: 07/11/2022 16:53:21 - Ngày trả KQ: 07/11/2022 16:55:34 NGUYỄN THỊ THÚYThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 16:19:10 - Hạn xử lý: 10/11/2022 16:19:10 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 16:19:10 - Ngày có KQ: 07/11/2022 16:40:36 - Ngày trả KQ: 07/11/2022 16:55:35 PHẠM THỊ GÁIThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
47 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:48:56 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:48:56 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:48:56 - Ngày có KQ: 04/11/2022 16:15:53 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:30 NGUYỄN SỸ HANHCR 833212, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:47:53 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:47:53 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:47:53 - Ngày có KQ: 04/11/2022 16:08:34 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:32 MẠC VĂN TIẾPThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:46:29 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:46:29 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:46:29 - Ngày có KQ: 04/11/2022 16:11:30 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:34 MẠC VĂN TIẾPThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:43:18 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:43:18 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:43:18 - Ngày có KQ: 04/11/2022 16:06:54 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:36 NÔNG THỊ HOATrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
51 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:42:02 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:42:02 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:42:02 - Ngày có KQ: 04/11/2022 16:04:30 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:38 NÔNG THỊ HOATrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:16:29 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:16:29 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:16:29 - Ngày có KQ: 04/11/2022 16:09:38 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:41 NGUYỄN VĂN THUỶThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:07:31 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:07:31 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:07:31 - Ngày có KQ: 04/11/2022 16:17:36 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:43 NGUYỄN VĂN THUỶThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:06:00 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:06:00 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:06:00 - Ngày có KQ: 04/11/2022 15:46:16 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:45 NGUYỄN THẾ TRIỂNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
55 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:04:30 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:04:30 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:04:30 - Ngày có KQ: 04/11/2022 16:16:52 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:47 NGUYỄN THỊ MINH DUNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
56 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:01:10 - Hạn xử lý: 07/11/2022 15:01:10 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 15:01:10 - Ngày có KQ: 07/11/2022 11:22:39 - Ngày trả KQ: 07/11/2022 16:55:37 TRẦN XUÂN HUẤNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
57 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 14:55:43 - Hạn xử lý: 07/11/2022 14:55:43 - Ngày hẹn trả: 07/11/2022 14:55:43 - Ngày có KQ: 04/11/2022 15:36:27 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 16:28:49 ĐỖ VĂN LƯỢNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
58 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 16:48:40 - Hạn xử lý: 08/11/2022 16:48:40 - Ngày hẹn trả: 08/11/2022 16:48:40 - Ngày có KQ: 04/11/2022 07:10:10 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:10:57 NGUYỄN THỊ HƯỜNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
59 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 16:47:36 - Hạn xử lý: 04/11/2022 16:47:36 - Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:47:36 - Ngày có KQ: 03/11/2022 16:59:24 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:10:59 NGUYỄN THỊ MINH DUNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
60 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 16:46:05 - Hạn xử lý: 04/11/2022 16:46:05 - Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:46:05 - Ngày có KQ: 03/11/2022 16:58:48 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:01 NGUYỄN THỊ MINH DUNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
61 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 16:36:53 - Hạn xử lý: 04/11/2022 16:36:53 - Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:36:53 - Ngày có KQ: 04/11/2022 07:11:19 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:03 ĐỖ THỊ UYThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
62 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 16:34:50 - Hạn xử lý: 04/11/2022 16:34:50 - Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:34:50 - Ngày có KQ: 04/11/2022 07:12:31 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:06 ĐỖ THỊ UYThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
63 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 16:29:49 - Hạn xử lý: 04/11/2022 16:29:49 - Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:29:49 - Ngày có KQ: 04/11/2022 07:15:39 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:08 ĐỖ THỊ UYThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
64 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 16:22:50 - Hạn xử lý: 04/11/2022 16:22:50 - Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:22:50 - Ngày có KQ: 04/11/2022 07:14:05 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:10 ĐỖ THỊ UYThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
65 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 16:20:02 - Hạn xử lý: 04/11/2022 16:20:02 - Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:20:02 - Ngày có KQ: 03/11/2022 17:00:29 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:12 NGUYỄN SỸ HANHCR 833212, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
66 1.001731.000.00.00.H23 - Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 10:45:50 - Hạn xử lý: 10/11/2022 10:45:50 - Ngày hẹn trả: 10/11/2022 10:45:50 - Ngày có KQ: 08/11/2022 17:00:27 - Ngày trả KQ: 09/11/2022 09:08:17 TÂN VĂN THÀNHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
67 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 11:09:04 - Hạn xử lý: 09/11/2022 11:09:04 - Ngày hẹn trả: 09/11/2022 11:09:04 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:08:39 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:15 BÙI THỊ THẢOTống xá, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
68 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 11:02:00 - Hạn xử lý: 03/11/2022 11:02:00 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 11:02:00 - Ngày có KQ: 02/11/2022 11:35:58 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:17 BÙI VĂN PHONGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
69 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:57:03 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:57:03 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:57:03 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:07:37 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:19 MẠC HẢI LINHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
70 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:54:53 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:54:53 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:54:53 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:07:01 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:21 PHẠM THỊ THÙYThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
71 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:56:25 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:56:25 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:56:25 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:05:20 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:23 BÙI DUY BẮCThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
72 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:55:55 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:55:55 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:55:55 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:06:22 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:25 BÙI DUY BẮCThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
73 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:55:22 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:55:22 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:55:22 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:04:45 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:27 BÙI DUY BẮCThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
74 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:53:56 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:53:56 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:53:56 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:03:39 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:29 PHẠM THỊ THÙYThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
75 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:53:25 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:53:25 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:53:25 - Ngày có KQ: 03/11/2022 08:00:34 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:31 LÊ ĐÌNH ANThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
76 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:52:52 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:52:52 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:52:52 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:02:03 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:33 MẠC THỊ NGỌCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
77 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:52:24 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:52:24 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:52:24 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:01:33 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:35 MẠC THỊ NGỌCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
78 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:51:54 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:51:54 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:51:54 - Ngày có KQ: 02/11/2022 17:00:17 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:11:37 MẠC THỊ NGỌCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
79 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:51:07 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:51:07 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:51:07 - Ngày có KQ: 02/11/2022 11:38:47 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:16:58 NGUYỄN THỊ MỴThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
80 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:50:33 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:50:33 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:50:33 - Ngày có KQ: 02/11/2022 11:38:12 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:17:00 NGUYỄN THỊ MỴThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
81 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:50:04 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:50:04 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:50:04 - Ngày có KQ: 02/11/2022 11:37:45 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:17:03 NGUYỄN THỊ MỴThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
82 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:48:46 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:48:46 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:48:46 - Ngày có KQ: 02/11/2022 11:36:33 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:17:05 NGUYỄN THỊ MỴThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
83 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:45:05 - Hạn xử lý: 03/11/2022 10:45:05 - Ngày hẹn trả: 03/11/2022 10:45:05 - Ngày có KQ: 02/11/2022 11:34:51 - Ngày trả KQ: 04/11/2022 10:17:07 NGUYỄN THỊ MỴThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
84 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/11/2022 10:25:46 - Hạn xử lý: 02/11/2022 10:25:46 - Ngày hẹn trả: 02/11/2022 10:25:46 - Ngày có KQ: 01/11/2022 10:41:13 - Ngày trả KQ: 01/11/2022 10:54:56 NGUYỄN THỊ LOANThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1150
Trước & đúng hạn: 1150
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 15:40:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 20
Tất cả: 52,609